Grafinis dizainas, spaudos kryptys 


Dėstytoja - Lina Kaziliūnienė


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Pagrindiniai tikslai:
o Suformuoti teorinius grafinio dizaino pagrindus;
Perprasti spaudos subtilybes; 
o Efektyviai taikyti teorijos žinias praktikoje; 
Po kursų gebėti įsilieti į darbo rinką.

Baigęs/išklausęs mokymo programą dalyvis turi žinoti/gebėti:
o Mokės savarankiškai dirbti su Adobe programomis: Photoshop, Illustrator, InDesign.;
o Gebėti savarankiškai kurti logotipus, reklaminius maketus,katalogus bei pakuotes;
o Gebės tinkamai parinkti spalvas, suderinti šriftus bei komponuoti pasitelkiant kompozicijos taisykles; 
Turės bendravimo su klientu pagrindus, mokės užduoti tinkamus klausimus, išsiaiškinti kliento lūkesčius; 
o Gebės priimti konstruktyvią kritiką ir ją perteikti kuriamame dizaine; 
Mokės save ir savo darbus reprezentuoti klientams ir internetinėje erdvėje.

Trumpa programos anotacija

Baigę grafinio dizaino pagrindus studentai toliau galės gilinti savo žinias kitose dizaino srityse (animacija, tinklalapių dizainas, iliustracija ir kt.).
Kursas yra padalintas į keturis praktinius darbus, apimančius teorinių ir techninių įgūdžių įsisavinimą:
1. Logotipo ir firminio stiliaus kūrimas. (vektorinės grafikos įsisavinimas); 
2. Reklaminės kampanijos kūrimas (rastrinės grafikos įsisavinimas); 
3. Pakuotės dizainas (spaudos subtilybių įsisavinimas); 
4. Katalogo kūrimas (puslapių leidinių kūrimas);
5. Profesinių bendravimo įgūdžių formavimas.

Mokymo metodai

Grafinio dizaino kursas paremtas praktiniu mokymu: teorija įsisavinama namuose, paskaitoje aptariama ir užtvirtinama atliekant praktines užduotis. Paskaitų metu teikiamos individualios praktinių darbų konsultacijos, leidžia atskleisti kiekvieno studento stipriąsias savybes. Iškilus klausimams paskaitų metu vyksta atviros diskusijos.

Užsiėmimas reikalingos priemonės

Kursų dalyvis turėtų turėti asmeninį (nešiojamą) kompiuterį, kuriame turėtų būti įdiegta Creative Suite (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign)

* užsiėmimai vyks susidarius ne mažesnei nei 5 asmenų grupei.