G r a f i k o s  p a g r i n d a i


Dėstytoja - Indrė Mikašauskaitė


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Suteikti praktines ir teorines žinias apie pagrindines grafikos technikas: lino raižinį, monotipiją, ofortą, sausą adatą, kartono raižinį. Taip pat mokytis jungti šias klasikines grafikos technikas su skaitmeninėmis grafikos technikomis.

Trumpa programos anotacija

Programoje numatoma supažindinti su klasikinėmis iškiliaspaudės ir giliaspaudės grafikos technikomis, plastinės raiškos galimybėmis ir įvairove. Taip pat suteikti praktines ir teorines žinias apie šių technikų taikomąsias funkcijas bei šiuolaikiškus klasikinės grafikos panaudojimo būdus integruojant jas į tolimesnius kompiuterinės iliustracijos ar konceptualaus meno procesus. Baigę kursą dalyviai gebės perteikti ir transformuoti piešinį klasikinei grafikai būdingomis technikomis. Praturtins savo idėjų išraiškos galimybes.

Mokymo metodai

Praktiniai užsiėmimai, savarankiški darbai, analizė, diskusijos, individualus konsultavimas.

* užsiėmimai vyks susidarius ne mažesnei nei 4 asmenų grupei.