• Naujienlaiškis
 • Renkama nauja grupė!!!

  F o t o g r a f i j a


  Dėstytojas - lekt. Matas Laužadis


  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Supažindinti su fotografijos technikos specifika bei galimybėmis (analoginė, skaitmeninė bei studijinė fotografija). Atverti aktualius kūrybinius bei technikos sprendimus. Lavinti asmeninius fotografinius įgūdžius.
  Išklausę šį kursą turi dalyviai gebėti/gebės: Kursų dalyviai įgys specifines analoginės ir skaitmeninės fotografijos žinias. Turės praktinius įgūdžius išnaudojant natūralaus ir dirbtinio apšvietimo privalumus, gebės suvaldyti spalvų balansą, šviesą ir šešėlius. Išmanys, techninę specifiką, vizualinės raiškos galimybes bei kompozicijos principus. Įgys darbo su analoginėmis mažo, vidutinio ir didelio formato kameromis bazines žinias. Turės galimybę išmokti alternatyvių fotografijos procesų kaip: cianotipija, vandaikas, tiesioginis pozityvas ir k.t.

  Trumpa programos anotacija

  Kurso metu supažindinama su fotografijos praktiniais principais. Suteikiamos bazinės technologinės žinios supažindinant su esminiais fotografijos technikos principais, technikos raida, naujausiomis tendencijomis bei galimybėmis. Vykdant praktines užduotis analizuojama fotografavimo sąlygų specifika, ieškoma meninės raiškos galimybių atsižvelgiant į pasirinktos temos ir užduoties specifiką. Skatinamas vaizdinių/fotografijų aktualumo suvokimas ir pagrįstas motyvavimas. Praktiškai įgyvendinant idėjas, skatinama ieškoti tinkamos ir išraiškingos vizualinės kalbos.

  Mokymo metodai

  Atvejų analizė, savarankiškas darbas, grupinės užduotys, problemų sprendimo užduotys, bendri darbų aptarimai, asmeninės konsultacijos.

  Kursų trukmė

  12 užsiėmimų, po 4 akademines valandas. 

  * kursai vyks susidarius ne mažiau nei 4 asmenų grupei.