E t n i n ė  k u l t ū r a


Dėstytojai:

dr. Jolanta Zabulytė


Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Supažindinti su svarbiausiais lietuvių etninės kultūros bruožais.
Baigęs/išklausęs mokymo programą dalyvis gebės:
- atpažinti etnokultūriniam paveldui priklausančius reiškinius ir objektus;
- nustatyti etninės tradicijos kaitą šiuolaikiniame pasaulyje;
- įgytas teorines žinias praktikoje.

Trumpa programos anotacija

Paskaitose bus supažindinama su etninės (tradicinės) kultūros sąvoka ir jos  aprėptimi bei šaltiniais, pateikiamas trumpas lietuvių religijos ir mitologijos kursas, nusakomi kalendoriniai papročiai (turinys, formos, tarptautinis kontekstas). Kita dalis paskaitų skiriama tautodailės studijoms - supažindinama su architektūra, memorialiniais paminklais, religine daile, taikomąja daile - keramika, tekstile ir tautiniu kostiumu, medžio dirbiniais bei paprotiniais menais (šiaudiniais sodais, margučiais, verbomis). Tautodailės kursas taip pat paremtas tarptautinio konteksto sklaida.

Mokymo metodai

Kurse numatomi praktiniai užsiėmimai (muziejų fondų lankymas), savarankiški darbai (rašto darbas pasirinkta tema), diskusijos paskaitų metu.

Kursų trukmė

9 užsiėmimai po 2 akademines valandas

* kursai vyks susidarius ne mažiau nei 5 asmenų grupei.