Architecture (Integrated Studies) | Kaunas

Head of Department Assoc. prof. Rimantas Giedraitis
  Assoc. prof. Edmundas Jackus     
  Prof. Jonas Audėjaitis   
  Assoc. prof. Zigmantas Brazauskas

Guest lecturers  

  Assoc. prof. dr. Vaidas Petrulis      
  Dr. Ingrida Veliutė
  Lect. Evelina Karalevičienė   
 
Coordinator Viktorija Labinaitė