• Naujienlaiškis
 • Architektūra | Vientisosios studijos | Kaunas

  Prof. Jonas Audėjaitis

   

  El. paštas: jonas@studija2a.lt

  Išsilavinimas:

  1983 m. baigė Vilniaus dailės akademiją (buvęs LTSR Valstybinis dailės institutas), įgijo dekoratyvinės dailės dailininko specialybę (interjero ir įrenginių specializaciją).

  Darbo patirtis:

  1983 - 1998 m. - Kauno dailės fakulteto vyr. dėstytojas

  1998 - 2004 m. - Kauno dailės fakulteto Architektūros katedros vedėjas

  2004 - 2009 m. - Kauno dailės fakulteto prodekanas

  2009 m. – iki dabar - Kauno dailės fakulteto dekanas

   

  Narystė Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose, komitetuose, asociacijose: Lietuvos architektų sąjungos narys.

  Dalyvavimas ekspertinėje meno arba mokslo veikloje (2006-2010 m.): Ekspertas studijų kokybės vertinimo centro atliktame Vilniaus dizaino kolegijos naujos studijų programos „Interjero dizainas" vertinime (2006 m.).

  Dalyvavimas meno arba mokslinėse stažuotėse, kūrybinėse dirbtuvėse, mainų programose (2006-2010 m.)

  LLP/ERSAMUS mainų programa, Radomo Kazimiero Pulaskio technikos universitetas (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego, Lenkija) – 2010 m.
  LLP/ERSAMUS mainų programa, Varšuvos dailės akademija (The Academy of Fine Arts in Warsaw, Lenkija) – 2010 m.
  Meno stažuotė Valstybinėje aukštojoje mokslo švietimo įstaigoje „Maskvos valstybinis technologijos ir vadybos universitetas", Kaliningrado filiale (Kaliningradas) – 2010 m.
  Meno stažuotė Varšuvos dailės akademijoje (The Academy of Fine Arts in Warsaw, Lenkija) – 2009 m.
  Meno stažuotė Radomo Kazimiero Pulaskio technikos universitete (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pulaskiego, Lenkija) – 2009 m.
  Meno stažuotė Berlyne (Vokietija), „Schindler Award" – 2009 m.
  Meno stažuotė Liucernoje (Šveicarija) , „Schindler Award" – 2008 m.
  Meno stažuotė Vienoje (Austrija), „Schindler Award" – 2007 m.

   

  Dalyvavimas II-III studijų pakopos programose (2006-2010 m.):

  Vadovavimas programos komisijai, gynimo tarybai arba buvimas tokios komisijos komiteto narys, oponentas;
  Vadovavimas magistrantų, meno aspirantų, meno doktorantų darbams;
  Architektūros specialybės magistranto Jono Šarakausko diplominio darbo„Kauno Savanorių prospektas - linijinis miesto centras. Architektūrinio formavimo problemos ir jų sprendimo galimybės" (2009 m.) vadovas.

   

  Parengti ir dėstyti studijų dalykai: Kauno dailės fakulteto Architektūros katedros magistrantams parengta ir dėstoma disciplina „Projektavimas".