Architektūra | Vientisosios studijos | Kaunas

Doc. Edmundas Jackus

Gimė 1957-02-04 Klaipėdoje.

Lietuvos architektų sąjungos narys, atestuotas architektas, projekto vadovas (A1564).

Pedagoginė veikla:

VDA Kauno dailės fakultete dirba nuo 1996 m.

Nuo 2000 m. etatinis KDF architektūros katedros dėstytojas (projektavimas, architektūrinė grafika ir spalvotyra, urbanistikos istorija), diplominių darbų vadovas ir recenzentas. Nuo 2007 m. architektūros katedros docentas. 2004-10 m. katedros vedėjas. 2004-2011 m. diplominių darbų gynimo komisijų narys. Nuo 2011 m. VDA Senato narys.

Profesinė veikla:

Kauno, Kėdainių, Jonavos, Joniškio, Prienų, Vilkaviškio miestų, Josvainių, Kražių, Dotnuvos miestelių, Kauno, Kėdainių, Prienų rajonų Bendrųjų planų bendraautorius.