Acta Academiae Artium Vilnensis
since 1993

 

Vaizdas ir daiktas: ištakos, funkcijos, pėdsakai  = Image and Thing: Origins, Functions, Traces  : [straipsnių rinkinys]. [T.] 110–111 / [sudarė Giedrė Mickūnaitė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2023.
The Uses and Abuses of Artistic Research in Post-Disciplinary Academia = Meninio tyrimo džiaugsmai ir negandos post-disciplininėje akademijoje : [straipsnių rinkinys]. [T.] 109 / [sudarė Aldis Gedutis, Vytautas Michelkevičius]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2023.
Art and Architecture Conservation Training in Europe: Relevant Experiences and Mastering Conservation Methods  = Dailės ir architektūros restauratorių rengimas Europoje: aktualios praktinės patirtys, restauravimo metodų įsisavinimas : [straipsnių rinkinys]. [T.] 108 / [sudarė Dalia Klajumienė, Indrė Užuotaitė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2023.
Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje = How to Tell About Art? Art History, Criticism, Texts and Narratives in Lithuania : [straipsnių rinkinys]. [T.] 107 / [sudarė: Lina Michelkevičė, Laura Petrauskaitė, Aušra Trakšelytė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2022.
Vizijos, legendos ir sapnai mene = / Visions, Legends and Dreams in Art : [straipsnių rinkinys]. [T.] 106 / [sudarė Rūta Janonienė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2022.

Give My Regards to Those You Connect! Cultural Interactions Between South America and Eastern Europe = Perduok linkėjimus bendriems pažįstamiems! Kultūrinės sąsajos tarp Pietų Amerikos ir Rytų Europos : [straipsnių rinkinys]. [T.] 105 / [sudarė Laura Petrauskaitė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2022.


Architektūrinė keramika: apdailos medžiagos, funkcinė įranga, meno kūriniai = Architectural Ceramics: Finish Materials, Functional Equipment, Artworks : [straipsnių rinkinys]. [T.] 104 / [sudarė Dalia Klajumienė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2022.

Dizaino procesai = Design processes : [straipsnių rinkinys]. [T.] 103 / [sudarė Karolina Jakaitė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2021.

 

Materialus knygos kūnas: tradicijos ir naujovių sąveikos = The material Boody of the Book: Between Traditions and Innovation : [straipsnių rinkinys]. [T.] 101–102 / [sudarė Jolita Liškevičienė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2021.

Jubiliejų kultūra = Anniversary Culture : [straipsnių rinkinys]. [T.] 100 / [sudarė Lina Michelkevičė, Tojana Račiūnaitė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2021.

Fotografija: tarpininkės vaidmenys kultūroje = Photography: Its Roles as an Intermediary in Culture : [straipsnių rinkinys]. [T.] 99 / [sudarė Agnė Narušytė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020.

Tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai  1919–1939 metais = Interwar Vilnius (1919–1939): Shapes of Art and Architecture : [straipsnių rinkinys]. [T.] 98 / [sudarė Algė Andriulytė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020.

Dvarų architektūra: erdvės, istorija, architektūros paveldas = Manor culture: Spaces, History, Architectural Heritage : straipsnių rinkinys]. [T.] 97 / [sudarė Dalia Klajumienė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020.

Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos aspektai = Mask and Face: The Aspects of Pictorial History : straipsnių rinkinys]. [T.] 96 / [sudarė Tojana Račiūnaitė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020.

Ar buvo tylusis modernizmas Lietuvoje? Was There a Quiet Modernism in Lithuania? : [straipsnių rinkinys]. [T.] 95 / [sudarė Elona Lubytė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019.

Menas valstybėje - valstybė mene = Arts in the state – the state in arts : [straipsnių rinkinys]. [T.] 94 / [sudarė: Lina Michelkevičė ir Aušra Trakšelytė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019.

Restauravimo laboratorija = Conservation Laboratory : [straipsnių rinkinys]. [T.] 92–93 / [sudarė Dalia Klajumienė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019.