Institute of Art Research

Acta Academiae Artium Vilnensis
since 1993

 

Jubiliejų kultūra = Anniversary Culture : [straipsnių rinkinys]. [T.] 100 / [sudarė Lina Michelkevičė, Tojana Račiūnaitė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2021.
Fotografija: tarpininkės vaidmenys kultūroje = Photography: Its Roles as an Intermediary in Culture : [straipsnių rinkinys]. [T.] 99 / [sudarė Agnė Narušytė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020.
Tarpukario Vilnius: dailės ir architektūros pavidalai  1919–1939 metais = Interwar Vilnius (1919–1939): Shapes of Art and Architecture : [straipsnių rinkinys]. [T.] 98 / [sudarė Algė Andriulytė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020.
Dvarų kultūra: erdvės, istorija, architektūros paveldas = Manor Culture: Spaces, History, Architectural Heritage :  [straipsnių rinkinys]. [T.] 97 / [sudarė Dalia Klajumienė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020.
Kaukė ir veidas: atvaizdo istorijos aspektai = Mask and Face: The Aspects of Pictorial History : [straipsnių rinkinys]. [T.] 96 / [sudarė Tojana Račiūnaitė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020.
Ar buvo tylusis modernizmas Lietuvoje? = Was There a Quiet Modernism in Lithuania? : [straipsnių rinkinys]. [T.] 95 / [sudarė Elona Lubytė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019.
Menas valstybėje - valstybė mene = Arts in the state – the state in arts : [straipsnių rinkinys]. [T.] 94 / [sudarė Lina Michelkevičė ir Aušra Trakšelytė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019.
Restauravimo laboratorija = Conservation Laboratory : [straipsnių rinkinys]. [T.] 92–93 / [sudarė Dalia Klajumienė]. : Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019.