Tapyba | Magistrantūra | Kaunas

Tapybos katedra savo ištakas sieja su 1922 m. Kauno meno mokykla ir tesia jos tradicijas puoselėdama koloristinę tapybą ir tapymo iš natūro įgudžius. Šiuo metu Tapybos katedra dirba pagal naujai patvirtintas studijų programas atsižvelgiant į Europos sąjungos aukštojo mokslo standartus bei rekomendacijas, taip pat kūrybinius, profesinius ir ekonominius studentų poreikius.
Tapybos katedroje studijos vyksta dviem pakopom: keturių metų bakalauro studijos ir dviejų metų magistro studijos.
Stojantieji į VDA, KDF tapybos magistro sudijas turi turėti menų bakalauro diplomą.  Magistro studijų programa formuoja požiūrį į tapybą, kaip į daugiabriaunį reiškinį, apimantį įvairialypę socialinę ir meninę problematiką. Studijų tikslas yra ugdyti analitiškai ir konceptualiai mąstančią asmenybę, gebančią interpretuoti meno procesus kultūriniame kontekste, formuluoti meninius uždavinius ir juos įgyvendinti. Baigusieji magistro studijas yra pasirengę tęsti studijas trečioje studijų pakopoje. Magistratūros absolventai bendradarbiauja su meno galerijomis, dalyvauja parodinėje veikloje, pristato mūsų valstybę pasaulyje ir formuoja  kūrybingos ir kultūringos šalies įvaizdį. Nemaža dalis absolventų įgytas žinias ir gebėjimus perduoda jaunesniajai kartai, ugdo pilnaverčius ir sąmoningus šalies piliečius.
Baigusieji dvejų metų magistro studijas įgyja dailės magistro laipsnį ir gali tęsti studijas doktorantūroje.
Tapybos studijos dėstytojai – aktyviai kuriantys ir meniniame gyvenime dalyvaujantys menininkai ir tapytojai, todėl jų patirtis ir žinios tiesiogiai lemia programos vykdymo kokybę. Šalia dėstymo ir kūrybos programos dėstytojai vykdo ir kitą veiklą VDA ir už jos ribų, susijusią su meniniu ugdymu.