Tapyba | Magistrantūra | Kaunas

Programos kodas

6211PX020

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa (magistras)

Priėmimo reikalavimai

Dailės krypties I-os pakopos universitetinės studijos arba joms prilygstančios, geras baigiamojo darbo įvertinimas, magistro tezes arba būsimojo kūrybinio projekto aprašas, numatoma meninio tyrimo kryptis, kūrybinės veiklos portfolio, praktiniais rezultatais ir pokalbiu pademonstruota pasirinktos studijų krypties ryški motyvacija.

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas   

Magistro studijų programa formuoja požiūrį į tapybą, kaip į daugiabriaunį reiškinį, apimantį įvairialypę socialinę ir meninę problematiką. Studijų tikslas yra ugdyti analitiškai ir konceptualiai mąstančią asmenybę, gebančią interpretuoti meno procesus kultūriniame kontekste, formuluoti meninius uždavinius ir juos įgyvendinti. Baigusieji magistro studijas yra pasirengę tęsti studijas trečioje studijų pakopoje.

Studijų programos anotacija

Tapybos magistro studijų tikslas yra ugdyti analitiškai ir konceptualiai mąstančią asmenybę, gebančią vertinti ir interpretuoti meno procesus plačiame kultūriniame kontekste, savarankiškai formuluoti meninius uždavinius, rasti optimalius jų tyrimo bei sprendimo metodus, kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines žinias savo praktinėje-kūrybinėje veikloje.

Tapybos magistro studijų programos dalykų studijų koncepcija remiasi laipsnišku jų problematikos supratimu, kūrybinės erdvės ir technologinių galimybių ribų suvokimu, nuosekliu individualių kūrybinių įgūdžių lavinimu ir gilinimu, ir apima specifines teorines bei praktines-technologines meninės raiškos priemones. Lygiagrečiai su specialybės disciplinomis dėstomi bendrieji meno (vizualaus meno projektas, eksperimentinės technologijos), tarpdisciplininiai ir bendrieji humanitariniai dalykai, suteikiantys studentams universitetinį išsilavinimą.

Pagrindiniai Tapybos studijos magistrantūros studijų programos siekiniai atliepia programos tikslą ir yra sudaryti taip, kad studentai gebėtų derinti teorines bei praktines tapybos specialybės, humanitarinių ir socialinių mokslų studijų žinias ir kompetencijas, gilinti savo meninę raišką, dalyvauti šiuolaikinio meno kontekste, kurti aukšto  profesionalaus lygio meno objektus.

Profesinės karjeros galimybės

Magistratūros absolventai bendradarbiauja su meno galerijomis, dalyvauja parodinėje veikloje, pristato mūsų valstybę pasaulyje ir formuoja  kūrybingos ir kultūringos šalies įvaizdį. Nemaža dalis absolventų įgytas žinias ir gebėjimus perduoda jaunesniajai kartai, ugdo pilnaverčius ir sąmoningus šalies piliečius.

Studijų programos vadovas ir

rengiantis padalinys

prof. Aušra Vaitkūnienė

Kauno fakultetas, Tapybos katedra