Dailės istorija ir teorija

2022–2023 m. Dailės istorijos ir teorijos katedros pagrindinių studijų studentų ir magistrantų kursinių ir baigiamųjų darbų atsiskaitymų kalendorius

Rudens semestras

Rugsėjo 20 d. paskelbiamos kursinių darbų temos BA I, II ir III k. studentams.

Rugsėjo 30 d. Katedros posėdyje tvirtinamos BA ir MA baigiamųjų darbų temos.

Iki lapkričio 1 d. II, III ir IV k. studentai susitinka su būsimu darbo vadovu.

Iki lapkričio 27 d. studentai darbo vadovams pristato būsimojo darbo metmenis (pavadinimas, problematika, trumpos skyrių anotacijos), svarbiausių šaltinių ir literatūros sąrašą ir apžvalgą, o antrųjų metų magistrantai – darbo skyriaus juodraštį. Atsiskaitymas vertinamas pažymiu, kuris sudaro 50% galutinio pažymio. Už kiekvieną pavėluotą dieną pažymys mažinamas 1 balu).

Iki gruodžio 31 d. studentai darbo vadovams pristato būsimojo darbo įvadą, kuriame pristatyta problematika, apibrėžtas darbo objektas, nurodyti darbo tikslai, uždaviniai, aptariami tyrimo metodai, apžvelgiami šaltiniai ir literatūra ir yra kiekvieno skyriaus koncepcija; o rašantys baigiamuosius darbus – ir darbo skyrių (BA kursiniai darbai – II kursui 6-8 lapai, III kursui 10–13 lapų, BA baigiamieji darbai – 12–15 lapų, MA kursiniai ir baigiamieji darbai – 12–15 lapų (lapas – 1700 spaudos ženklų su tarpais). Atsiskaitymas vertinamas pažymiu, kuris sudedamas su pirmojo atsiskaitymo pažymiu ir išvedamas aritmetinis vidurkis).

 

Pavasario semestras

Iki vasario 10 d. I k. studentai susitinka su būsimu kursinio darbo vadovu.

Kovo 14 d. studentai vadovams pristato visų pagrindinių baigiamojo darbo dalių juodraščius. BA baigiamieji darbai – 35-45 lapai be priedų. MA baigiamieji darbai – 50-70 lapų be priedų.

Balandžio 19 d. iki 12 val. studentai pristato katedrai bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų juodraščius.

Balandžio 22 d. katedros posėdyje svarstomi baigiamųjų darbų juodraščiai ir tvirtinamas ginamų bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų sąrašas.

Gegužės 2 d. II ir III BA studentai vadovams pristato visų pagrindinių kursinio darbo dalių juodraščius.

Gegužės 29 d. studentai pristato katedrai bakalauro baigiamuosius darbus (2 egzempliorius).

Birželio 1 d. studentai pristato katedrai magistro baigiamuosius darbus (2 egzempliorius).

Iki birželio 5 d. studentai pristato vadovams kursinius darbus: I BA kursas ne mažiau kaip 10 lapų, II BA – ne mažiau kaip 15 lapų, III BA – ne mažiau kaip 20 lapų, I MA – 20–25 lapai.

 

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimas numatomas 2023-06-02

Magistro baigiamųjų darbų gynimas numatomas 2023-06-09