Dėstytojas

Dėstomi dalykai

Prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė

Magistrantūros seminaras

Bažnytinė dailė ir visuomenė

Prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas Meno istorijos filosofijos metodologija
Doc. dr. Rasa Butvilaitė, Dailės istorijos ir teorijos katedros vedėja Šiuolaikinės architektūros ir dizaino teorijos
Doc. dr. Lolita Jablonskienė

Šiuolaikinės architektūros ir dizaino teorijos

Konceptualus ir kontekstualus menas

Prof. habil. dr. Giedrė Jankevičiūtė

Socialinė dailės teorija

Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė  Atminties kultūra
Prof. dr. Agnė Narušytė Šiuolaikinės meno teorijos
Dr. Kasparas Pocius

Psichoanalizė ir vizualinė kultūra

Alaino Badiou filosofija ir vizualinė kultūra

Dr. Julija Fomina

Kuravimo teorija ir praktika

Rytų ir Vidurio Europos šiuolaikinė dailė

Prof. dr. Elona Lubytė

Karjeros vystymas: vadybos ir marketingo pagrindai

Vizualių menų vadyba ir kuratorystė