• Naujienlaiškis
 • Dėstytojas

  Dėstomi dalykai

  Prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė

  Magistrantūros seminaras

  Bažnytinė dailė ir visuomenė

  Prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas Meno istorijos filosofijos metodologija
  Doc. dr. Rasa Butvilaitė, Dailės istorijos ir teorijos katedros vedėja Šiuolaikinės architektūros ir dizaino teorijos
  Doc. dr. Lolita Jablonskienė

  Šiuolaikinės architektūros ir dizaino teorijos

  Kontekstualus menas

  Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė

  Socialinė dailės teorija

  Prof. dr. Raminta Jurėnaitė

  Kuravimo teorija ir praktika

  Konceptualus menas

  Rytų ir Vidurio Europos šiuolaikinė dailė

  Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė  Atminties kultūra
  Doc. dr. Agnė Narušytė Šiuolaikinės meno teorijos
  Lekt. Kasparas Pocius

  Psichoanalizė ir vizualinė kultūra

  Alaino Badiou filosofija ir vizualinė kultūra