Animacija | Magistro studijos | PLAČIAU

Animacijos programoje yra akcentuojami judančio vaizdo (filmo) ir naratyvo (scenarijaus) tyrimai ir siūloma keli galimi tyrimo ir kūrybos lygmenys:

  • Teorinis lygmuo. Gilintis į gyvos/negyvos materijos sandūras, tirti ten išsiskleidžiantį Animacijos reiškinį ir procesus. Tyrinėti animacijos įrankius bei laiko paremtos medijos technologijas. Kurti tradicinius ar eksperimentinius judančius vaizdus.
  • Kino meno. Tyrinėti kino kultūrą, kintančias pasakojimo, scenarijaus ir animacinio filmo formas nuolat veikiamas naujų technologijų ir šiuolaikybės. Kurti filmą.
  • Santykio su tikrove lygmuo. Tyrinėti animacijos santykį su realybę, animuoto judančio vaizdo dokumentalumo galimybes, jo veikimą atminties kultūroje. Kurti dokumentinę/dokumentuojančiąją animaciją.
  • Šiuolaikinio meno lygmuo. Tyrinėti animacijos kultūrą šiuolaikiniame mene ir kurti animuotą judantį vaizdą kaip savarankišką šiuolaikinio meno kalbos formą.

Programos pagrindinis tikslas – formuoti studento-menininko animatoriaus profesionalius įgūdžius minėtoje srityje. Taip pat lavinti meninę intuiciją pasirenkant veiksmingą vizualaus pasakojimo formą (narrative structure), ir efektyviausiai idėjas perteikiančią technologiją. Taip pat išugdyti sugebėjimą kurti efektyvų meninį turinį per teisingai pasirinktas naratyvias, vizualias/stiliaus ir technines strategijas būtinas sėkmingam animacijos projekto kūrime. Išlavinti analitinius įgūdžius leidžiančius įvardinti sąveiką tarp dailės ir kino semantinių perspektyvų, taip pat gebėjimą įvertinti animacijos meno kūrinio kompleksiškumo, tarpdiscipliniškumo bei tarpkryptinių strategijų svarbą šiuolaikiniame naratyviame žanre.

IŠSAMUS STUDIJŲ PLANAS