• Naujienlaiškis
 • Menotyros krypties doktorantūra

  Privalomi dalykai

  Disertacijos rengimo seminaras Dėstytojų grupė

  Laisvai pasirenkami dalykai
  ​(Kultūros studijos)

  Atminties kultūra Dėst. prof. dr. Giedrė Mickūnaitė 
  Kino naratologija ir jos kritika Dėst. dr. Natalija Arlauskaitė
  Kultūros sociologija Dėst. prof. dr. Artūras Tereškinas 
  Kultūros teorijos ir kultūros politika Dėst. dr. Skaidra Trilupaitytė
  Research as Praxis Dėst. prof. dr. Marquard Smith
  Šiuolaikinės meno filosofijos problemos Dėst. prof. dr. Kristupas Sabolius
  Šiuolaikinės vaizduotės teorijos Dėst. prof. dr. Kristupas Sabolius

  Laisvai pasirenkami dalykai
  ​(Istorija, teorija ir kritika)

  Aktualūs šiuolaikinės Lietuvos dailės raidos klausimai Dėst. doc. dr. Lolita Jablonskienė
  Atvaizdo antropologija Dėst. dr. Tojana Račiūnaitė
  Dailės ir architektūros tyrimų metodologija Dėst. prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė, doc. dr. Lolita Jablonskienė, prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
  Fotografijos istorija ir teorija Dėst. doc. dr. Agnė Narušytė
  Ikonologija ir ikonografija Dėst. prof. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė
  Interpretacijos tyrimai ir kritika Dėst. doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli
  Katalikiškoji kultūra ir menas (XVI-XX a. I pusėje) Dėst. prof. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė
  Kritinis dizainas Dėst. doc. Julijonas Urbonas
  Naujoji muzikologija ir kritika Dėst. prof. dr. R. Stanevičiūtė-Kelmickienė
  Scenos ir ekraninio meno teorijos Dėst. prof. dr. Rasa Vasinauskaitė/doc. dr. R. Šukaitytė
  Semiotinė diskursų analizė Dėst. prof. dr. Kęstutis Nastopka 
  Taikomoji dailė Dėst. prof. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė
  XIX a. Europos ir Lietuvos dailė ir architektūra Dėst. doc. dr. Helmutas Šabasevičius
  Naujos valstybės dailės tapsmo kolizijos: Lietuva XX a. I p. Dėst. prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė