Menotyros krypties doktorantūra

Privalomi dalykai

Disertacijos rengimo seminaras Dėstytojų grupė

Bendrųjų kompetencijų ugdymas

 
Academic Writing for Doctoral Students Dėst. dr. Eszter Timár-Honyekné

Laisvai pasirenkami dalykai
​(Kultūros studijos)

Atminties kultūra Dėst. prof. dr. Giedrė Mickūnaitė 
Kino naratologija ir jos kritika Dėst. prof. dr. Natalija Arlauskaitė
Kultūros sociologija Dėst. prof. dr. Artūras Tereškinas 
Kultūros politika Dėst. dr. Skaidra Trilupaitytė
Research as Praxis Dėst. prof. dr. Marquard Smith
Šiuolaikinės meno filosofijos problemos Dėst. prof. dr. Kristupas Sabolius
Šiuolaikinės vaizduotės teorijos Dėst. prof. dr. Kristupas Sabolius

Laisvai pasirenkami dalykai
​(Meno istorija, teorija ir kritika)

Atvaizdo antropologijos iššūkis: praeities ir dabarties vizualumo tyrimai Dėst. dr. Tojana Račiūnaitė
Dailės ir architektūros tyrimų metodologija Dėst. prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė, doc. dr. Lolita Jablonskienė, prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Fotografijos istorija ir teorija Dėst. prof. dr. Agnė Narušytė
Interpretacijos tyrimai ir kritika Dėst. prof. dr. Lina Navickaitė-Martinelli
Kritinis dizainas Dėst. doc. Julijonas Urbonas
Naujoji muzikologija ir kritika Dėst. prof. dr. R. Stanevičiūtė-Kelmickienė
Scenos ir ekraninio meno teorijos Dėst. prof. dr. Rasa Vasinauskaitė/doc. dr. R. Šukaitytė
Šiuolaikinis menas ir bendradarbiavimo strategijos Dėst. dr. Lina Michelkevičė
Ilgasis XIX amžius: vizualiojo meno transformacijos Dėst. prof. dr. Helmutas Šabasevičius
Naujos valstybės dailės tapsmo kolizijos: Lietuva, 1900–1939 Dėst. prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė