Personalinė paroda “Mano vardas Jogintas”

Kūrybinis procesas reikalauja vienatvės, atsiribojimo nuo žmonių, vidinio susitelkimo. Paradoksalu, tačiau be kito žmogaus, be žiūrovo, nebūtų ir menininko, nes didelė dalis kūrėjo įgyvendinamų idėjų gimsta bendraujant. Bendravimas ir dailės akademijos kultūrinės terpės nagrinėjimas yra pristatomo menininko, Joginto Čepulio, kūrybos atskaitos taškas.

Šioje parodoje pristatomas kūrinys yra menininko baigiamasis bakalauro darbas. Kūrinių skaičius: 225. Tai dedikacija Tapybos katedros jubiliejui. Pats darbų pristatymas yra kuratorių projekto interpretacija. Norėdamas organizuoti kūrybinę sąveiką tarp studentų, Jogintas pakvietė VDA studentus (Kotryna Navickaitė ir Nestor Tyryškin) būti parodos kuratoriais. Kuratorių tikslas - organizuoti parodą bei pristatymą atskleidžiant autoriaus kūrybos principus, jo charakterį ir jo sąveiką su akademija.

Paskutinius 2 metus studijuodamas tapybos katedroje Jogintas kelia gana abstrakčius, tačiau aktualius klausimus sau kaip studentui: Kas vyksta? Kas yra kūryba? Kas yra laisvė kūryboje? Kas svarbu būnant studentu akademijoje?

Kuratoriai interpretuodami Joginto Čepulio kūrybą analizuoja tiesos atsivėrimo kūrinyje vyksmą. "Kuo vienišesnis stovi savy kūrinys, įtvirtintas į pavidalą, kuo švariau jis, rodos, nutraukia visus saitus su žmogumi, tuo paprasčiau postūmis, kad šis kūrinys yra, įžengia į atvertį ir tuo esmiškiau susiduriama su nejaukumu, apverčiančiu tai, kas atrodė jauku. Tačiau šis daugialypis postūmis yra neprievartingas; nes kuo švariau pats kūrinys yra pastūmėtas į per save patį atvertą buvinio atvertį, tuo paprasčiau jis įstumia mus į šią atvertį ir kartu išstumia mus iš įprastumo. Leistis įstumiamiems reiškia nusigręžti nuo įprastų santykių su pasauliu ir žeme ir nuo šios akimirkos visus įprastus darbus ir vertinimus, žinias ir požiūrius užgniaužti savy, kad būtų įmanoma užsibūti kūrinyje vykstančioje tiesoje." (M.Heidegger)


Kuratoriai: Kotryna Navickaitė, Nestor Tyryškin