NEBYLIOS ISTORIJOS

Tapytojai lyg metraštininkai, naudodami tik jiems būdingas priemones- spalvas, formas, šviesotamsą, gali paveikslais žiūrovams atverti, papasakoti istorijas, kurios iki tol buvo paslėptos nuo pašalinių  žmonių akių.

Kaune, Muitinės gatvėje Nr.2, paslaptingame pastate šiuo metu įsikūręs VDA Kauno fakultetas, kur dabar studijuoja meną būsimieji kūrėjai, sovietmečiu buvo Kauno psichiatrijos ligoninė. Tačiau šis pastatas minimas dar XV amžiuje. Manoma, kad šis pastatas, esantis Kauno gatvių sankirtoje, galėjo būti vienas iš seniausių visuomeninės paskirties pastatų Kaune. Teigiama, jog tai yra senoji miesto rotušė. 1537aisiais Kauną ištiko vienas šiurpiausių gaisrų. Apie 1540-uosius karalienės Bonos įsakymu miestas iš naujo išmatuotas ir pradėta statyti nauja miesto rotušė. Senasis statinys galėjo tapti valdovų rezidencija. Tai liudija renesanso stiliaus langų apvadų plokštės su valdovų bareljefais. Vėliau šiame pastate buvo pranciškonų vienuolynas, dar vėliau priklausė įtakingam pirkliui, XVIII amžiuje čia veikė Kauno pavieto bajorų teismas. Nuo 1951 m. čia buvo įkurta psichiatrijos ligoninė.

Šiuo metu šis pastatas yra renovuojamas.

Dirbant, kuriant, gyvenimo įspaudų ir informacijos prisodrintame pastate teko susidurti su neįtikėtinais, nepaaiškinamais reiškiniais. Kai miestą pradėdavo gaubti sutemos, o studentai  studijose likdavo darbuotis po paskaitų,  išgirsdavo ne tik palėpėse ūžaujantį vėją, bet ir graudžias aimanas, sunkius žingsnius tamsiuose koridoriuose, kurie veda į pastato rūsius, buvusį morgą. Niekas iš studijuojančiųjų tuo metu nebedrįsdavo išeiti iš auditorijų.  Nei vienas nenorėdavo susitikti klaidžiojančio juodų dūmų šešėlio ar  išgirsti jo žingsnių aidą iš niekur….

Studijuojant tokiame praeitimi turtingame pastate, kurio atmosfera ir sienos prisodrintos paslėptos informacijos,  kyla ne tik domėjimasis praeities istorija, sužadinama vaizduotė ir fantazija. Kūrybai reikalingi įvairūs potyriai, o ir pasaulis mums iki galo nėra pažinus.

Paroda “ Nebylios istorijos” gimė neatsitiktinai. Tapytojus visada veikia paslaptinga pastatų šviesotamsa, daiktai, pavirtę plastinėmis formomis, spalvų sluoksniai, pasislėpę po sienų tinku ir pasakojantys senųjų amžių, prabėgusio laiko istorijas. Taip, kaip yra dabar, greitai jau niekada nebebus, todėl tapytojai suskubo įamžinti, užfiksuoti esamus vaizdus, interjerus, paslaptingus koridorius, pasišaukti ir patalpinti vaiduoklius į savo paveikslus. Liks tik šie paveikslai, kurie bus ypatingai vertingi ateityje žiūrovams, nes juose sustabtydas laikas ir pastato būvis, o istorikams tai bus medžiaga tyrimams.

Tapybos darbų stilius įvairuoja nuo koloristinės, ekspresyviosios tapybos iki abstrakčiojo minimalizmo, taip pat parodoje pristatomi figūratyvinės tapybos darbai. Nors kiekvieno autoriaus skirtingas braižas ir išraiška, paroda yra vieninga, nes pasakoja vaizdais, potėpiais, įtaigia emocija begalines istorijas, glūdinčias paslaptingame pastate, Muitinės gatvėje Nr.2.

doc. A. Vaitkūnienė


Paroda veikia VDA Kauno fakulteto I aukšto fojė 2019 m. vasario 17 - kovo 2 d.