Metalo menas ir juvelyrika


Karolio Kurkliečio darbas
 

Naujos kartos naujai iškepti juvelyrai. Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas jau kelintą dešimtmetį kasmet įlieja šviežio kraujo į šiuolaikinės lietuvių juvelyrikos sceną. Juvelyrika yra būdas kalbėti apie pasaulį, visada tą sakau. O šitie bakalaurai kalba apie jausmus ir patirtis. Apie atleidimą, susitaikymą ar pyktį, ištinkantį po nuodėmės, kaip Gintarė Janulaitytė, pasirinkusi santūrų ir subtilų būdą išreikšti jausmus segėmis - kaip daro politikės, tik jaunoji menininkė pasakoja ne apie politines intencijas,o apie asmeninius potyrius. Žiauriai smagu matyti Airidą Skublicką, žaidžiantį kičo sąvoka, kuri įsikūnija metalinių pagalvėlių siena. Kas smagiausia - kad jos realiai pripučiamos. Nors ir metalinės, aha. Ar studentus, kuriančius aksesuarus, kurie kaip gumbuota oda vienodai priglunda ir prie medžio, ir prie kūno. Ar į mineralus išskaidančius kiaušinio lukštą ir iš jo sudedamųjų dalių kuriančius naujus objektus. Ar atsigręžiančius į asmeninę atmintį - nykstantį kaimą ar buvusius rūbus, įgaunančius antrą kvėpavimą. Kiekvieną kartą pradžia yra Telšiuose - paskui jau galima taikytis į Amsterdamą, Londoną ar Stokholmą. Bet tai, ką gauni iš tų žemų debesų, ežero, neišvengiamos fizinės vienatvės, derančios su vidiniu atvirumu pasauliui, akistatos su savim, amato, kasdien metančio tau iššūkį, yra bagažas, kuris visą laiką lieka su tavim ir kuriuo gali didžiuotis.

Doc. dr. Jurgita Liudavičienė

Programos kodas

6121PX020

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Išugdyti išsilavinusias asmenybes, imlias menui, mokslui ir kultūrai, formuoti jų kūrybinį mąstymą, suteikti retų specialybių - menininės juvelyrikos ir metalo meno - žinių ir praktinių įgūdžių, įgalinančių reikštis aukščiausios prabos meninėje kūryboje Lietuvoje ir pasaulyje.

Studijų programos anotacija

Tai vienintelė Lietuvoje bakalauro studijų programa, ugdanti šiuolaikinės juvelyrikos, medalių, mažosios, skulptūrinės ir architektūrinės metalo plastikos kūrėjus. Ji vykdoma Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete ir atitinka Europos meno ir mokslo tendencijas. Universitetinį išsilavinimą suteikianti programa kartu su bendrosiomis kompetencijomis suteikia žinių apie pasaulio dailės paveldą, šiuolaikinius meno ir kultūros procesus, ekonomiką ir verslumą. Specialybės užsiėmimai apima teorinį ir praktinį kūrybos pažinimą: vizualioji raiška, juvelyrikos, medalių, įvairių kalvystės, šiuolaikinių metalo meno objektų projektavimas ir įgyvendinimas grindžiamas konceptualumo ir manualinės kūrybos jungtimi. Į kūrybines industrijas vis labaiu integruojantis skaitmeninių technologjų naujovėms, šiose metalo meno ir juvelyrikos studijose ieškoma balanso su gilias tradicijas ir unikalią vertę turininčiomis klasikinėmis technologijomis. Studijos vykdomos nuosekliai: pirmuose kursuose supažindinama su specialybe, suteikiami teorijos, kompozicijos, vizualiosios raiškos medijų, metalo technologijų pagrindai, išugdomi pagrindiniai projektavimo, rankų ir instrumentinio darbo įgūdžiai. Vėliau užduotys sudėtingėja, nuo pavienių funkcionalių ir konceptualių objektų sukūrimo pereinama prie gebėjimo tyrinėti užduoties problematiką, kurti kūrinius tam tikrai aplinkai, autorines kolekcijas. Studentai savo kūrybinius projektus pristato akademinei bendruomenei. Baigiamas bakalauro darbas reprezentuoja studijų rezultatus, jis pristatomas viešame gynime ir įvertinamas kompetentingos komisijos. Visame studijų procese gerbiamas individualus kiekvienos asmenybės kūrybos potencialas ir autorinis braižas. Be to, studijų programa vykdo nacionalines ir tarptautines kūrybines dirbtuves, rengia parodas regionuose, prestižinėse erdvėse Lietuvoje ir svetur, studentai, absolventai ir dėstytojai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, yra pelnę apdovanojimų ir pripažinimą. Absolventai, įgiję šį dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali vykdyti individualią kūrybinę veiklą, dirbti įvairiose juvelyrikos, kalvystės, skulptūros, medalininkystės dirbtuvėse, dailės ir dizaino įmonėse, inicijuoti ir vykdyti meno projektus. Taip pat tęsti studijas antroje universitetinių studijų pakopoje.

Profesinės karjeros galimybės

Absolventai, įgiję dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali vykdyti individualią ir komandinę kūrybinę veiklą profesionaliosios juvelyrikos, meninės kalvystės, skulptūros, medalininkystės dirbtuvėse, dirbti specialistais panašaus profilio įmonėse, steigti savo įmones, dirbti privačiose ir valstybinėse kultūros institucijose, inicijuoti ir vykdyti meno projektus, tęsti studijas antroje universitetinių studijų pakopoje.

Studijų programos vadovas  ir rengiantis padalinys

Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos komiteto vadovė doc. Neringa Poškutė-Jukumienė

Telšių fakultetas

Išsamiau

2021 – 2025 mokslo metų studijų planas

Baigiamojo darbo vadovas per gynimus: Šis kūrinys yra toks darbas, kokį norėčiau sukurti aš pats
Menininkas ir VDA Telšių fakulteto dėstytojas, 5-ių talentingų studentų darbo vadovas per baigiamųjų darbų gynimus neįprastai ir kūrybiškai atsiliepė apie savo auklėtinius.