Metalo menas ir juvelyrika

Lietuvoje meninė juvelyrika akademiniu lygmeniu studijuojama tik VDA Telšių fakultete. Juvelyrikos amato ir dizaino pradmenų galima mokytis keliose šalies mokyklose ir dirbtuvėse, bet nuoseklias studijas, apimančias dailės dalykus, kūrybinę lavybą, technologines žinias ir praktiką, juvelyrikos ir metalo meno supratimo formavimą, rasite tik Telšiuose – Metalo meno ir juvelyrikos bakalauro ir Taikomojo meno magistro studijų programose. Čia dėsto dailininkai, turintys autentiškos kūrybos patirties, įgiję savo vietą šiuolaikinės juvelyrikos lauke; studentai turi galimybę iš jų semtis žinių, lavinti įgūdžius, meninį jautrumą ir suvokimą, ieškoti savo braižo, kurti.

Kataloge „Konceptualiosios juvelyrikos pozicijos“ pristatomi du Telšių fakulteto profesionaliosios meninės juvelyrikos frontai – dėstytojų kūryba ir studentų darbai. Kiekvienas čia minimas autorius turi savitą požiūrį ir juvelyrikos kalba pareiškia savo pasaulėjautos koncepcijas. Kviečiame susipažinti!