VDA LAUKO EKSPO galerijoje atidaryta

Keramikos katedros II kurso studentų darbų paroda

PASISAVINTAS 3         

2022.04.29 – 2022.05.29

 

Apie parodą:

Daiktas - iš gamtos pasisavintas arba kitaip sukurtas, pagamintas, materialaus pasaulio dalykas.

Paroda „Pasisavintas“ kviečia leistis į paieškas: ne tik tikėtis rasti pasisavintų ar pagamintų  daiktų, bet ir apmąstyti pačios keramikos esmę. Prisimindami įžymiojo Marcelio Duchamp’o „ready made“ praktiką, pagal kurią paprastas buities objektas, perkeltas į kitą kultūrinę aplinką, tampa meno kūriniu ar jo dalimi, parodoje pateikiame būtent tokius artefaktus. Visi parodoje eksponuojami darbai yra sukurti naudojant gamtinių formų, tikrų industrinių daiktų, bei įvairių valgomų produktų  atliejas.

Pasirinktus daiktus atitinkamai apdorojus specialių priemonių pagalba atliejamos gipsinės tų daiktų formos taip, kad į jas galima būtų įpilti šlikerį ir suformuoti porcelianinę daikto kopiją. Vėliau iš tokių daiktų kuriami kameriniai objektai. Tai ypatingai kruopštaus darbo ir didelės kantrybės, bei daug keramikos technologijos žinių reikalaujantis rezultatas.

APPROPRIATED 3

The thing - appropriated from nature or otherwise created, made, an object of the material world.

The exhibition "Appropriated" invites you to go on a search: not only to expect to find the appropriated or manufactured things, but also to reflect on the essence of the ceramics itself. Recalling the famous prepared practice of Marcel Duchamp, according to which a simple household object transferred to another cultural environment becomes a work of art or a part of it, we present such artifacts in the exhibition.  All the works in the exhibition are created using casts of natural forms, real industrial objects, and various edible products.

After processing the selected items accordingly plaster molds of those items are produced so that a clay slip can be poured into them and a porcelain copy of the object can be formed. Later, ceramic objects are created from such things. This is the result of particularly careful work and a lot of patience, as well as a lot of knowledge of ceramic technology.

Šį kursą veda dėstytoja  doc. Rasa Justaitė - Gecevičienė

Parodos dalyviai VDA Keramikos katedros studentai/VAA Ceramics Department Students

1. Matas Gaučas Įrankiai/ Tools 2021

2. Rada Valeckaitė Jutikliai/ Sensors 2021

3. Vytautė Latožaitė Matymas/ Seeing  2020

4. Emilija Griciūtė Nesantaikos vaisiai/  The Fruits of Discord  2020

5. Gedvardas Simonenko Ekskliuzyvas/  Exclusive 2020

6. Svetlana Grigoryeva Laiko alsavimas/  The Breath of Time 2019

7. Gertrūda Danisevičiūtė Antivirusinė/ Antivirus 2019

8. Yuantong Wu Kasdieniai poreikiai/ Daily Needs 2019

9. Yuantong Wu Keistas derinys/ Strange Combination 2019

10. Jonė Bartininkaitytė Trikdžiai/ Disturbances 2019