Rokas Janušonis | Molio pjaustymas stygomis

Parodos atidarymas: lapkričio 9 d. 18 val.

Paroda veiks: 2022 11 09 - 11 26

Parodoje eksponuojami 2022 m. sukurti pavieniai objektai ir jų kompozicijos. Permąstydamas su keramika siejamas klišes ir požiūrį į indų funkcionalumą, į molį žvelgiu kaip į vieną iš daugelio plastiškų medžiagų, įrankį savo idėjoms išreikšti. Lipdydamas/konstruodamas objektus, kuriu savotiškus ekranus, kuriuose atsiskleidžia formos ir piešinio sąveika per spalvų ir abstrakčių elementų dermę. Jungdamas erdvinius objektus ir piešinius, kuriu trijų matavimų paveikslą, papildytą besisukančios keramikos bei gitaros garsais.

Rokas Janušonis (g. 1997 m.) yra jaunosios kartos menininkas, 2021 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė keramikos studijas, šiuo metu mokslus tęsia keramikos magistrantūros programoje. 2022 m. laimėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paskatą-stipendiją už keramikos konceptualumo ir autentiškos stilistikos, paremtos pasąmonėje gimstančių vaizdinių refleksija, paieškas bei šiuolaikinį požiūrį į klasikinę Lietuvos kultūrą, savitą, originalią jos interpretaciją, taikant įvairias menines prieigas bei praplečiant klasikinės keramikos ribas.

Parodą remia M.K Čiurlionio draugija.

M. K. Čiurlionio draugijos įsteigta stipendija kasmet skiriama vienam VDA ir vienam LMTA studentui, taip įprasminant ir aktualizuojant M. K. Čiurlionio – didžiojo Lietuvos kompozitoriaus ir dailininko – palikimą.

Vertinimo komisiją sužavėjo R. Janušonio šiuolaikinis požiūris į Lietuvos kultūros klasiką ir jo savita interpretacija, praplečiant klasikinės keramikos ribas meniniame projekte „Molio pjaustymas stygomis“. Projektas apjungia vizualią objektų instaliaciją, kurią lydi paties autoriaus įgrota gitaros melodija.