VDA VF Keramikos laboratorijoje 2022 m. gruodžio 23 d. įvyko 3D keramikos spausdintuvo paleidimo ir nuotolinio mokymo darbai. VDA Keramikos katedra nuosekliai siekė įdiegti šią technologiją į keramikos dėstymo turinį. Studijų metu studentai yra supažindinami su įvairiomis kompiuterinio projektavimo programomis, bet tik retas galėjo išbandyti 3D technologiją pats.
 
Pasaulyje 3D keramikos spausdinimas yra dėstomas daugelyje aukštųjų mokyklų, ir ne tik keramikos studentams. Ši eksperimentinė technologija leidžia greitai sukurti prototipus, juos dauginti, keisti ir pritaikyti pagal savo poreikius. VDA įsigytas spausdintuvas yra vidutinio dydžio ir pajėgumo įrankis, kuriuo bus galima kurti įvairius objektus,- nuo indų iki plytelių ir skulptūrų.
 
Taip pat, pagal doc. dr. Roko Dovydėno podoktorantūros studijų projektą “Molio idėjos”, 2023 m. pradžioje planuojama pirkti dar du skirtingų modelių ir veikimo galimybių molio spausdintuvus. Darbui su spausdintuvais paruošta atskira patalpa Keramikos laboratorijoje. Tad kitais metais laukiame naujų keramikos darbų, atliktų su 3D spausdintuvais!