Panevėžyje LDS galerijoje XX atidaryta

VDA Keramikos alumnių paroda

A P I E

paroda vyks 2023.01.05 - 2023.01.31

Parodoje eksponuojami 2022 metais apginti baigiamieji bakalauro studijų diplominiai darbai.

Bendroje parodoje A P I E  autorės kalba apie mišką ir alsavimą, apie moteris asmenybes, apie žmogaus vidaus gylį...

Gertrūdos Danisevičiūtės kūrinių ciklas, pavadintas ,,Kodas. Alsavimas“, (vad. doc. meno lic. Dalia Jakimavičienė) jungia tris skirtingas technologijas alcheminiu būdu suvienytas molinėse plokštėse: tai preciziškai sukurtos keraminės dėžutės, suteikusios kūriniui formą, analoginė fotografija, perteikianti autorės idėjas ir  skaitmeninių dekolių spausdinimas - technologinis sprendimas, įbalsinęs autorės idėjas laikui nepavaldžia forma. Gertrūdos akiratyje miškas, jo alsavimas, perteiktas tiek fotografijos pagalba, tiek užrašytas morzės abėcėle išdėstant kūrinį ant sienos. Darbai sukurti jungiant sudėtingas technikas, pasižymi nuosaikia spalvų gama ir forma. Tarsi interpretuodama šūkį “Les is more” atsisakydama, ryškių spalvų, barokinių formų, rinkdamasi sudėtingas technologijas, autorė sukuria paveikų kūrinį. Autorė teigia:

Miškas nuo pat žmogaus atsiradimo teikė jam būtiniausių dalykų - aprūpino deguonimi, maistu, teikė prieglobstį. Tikriausiai būtent dėl savo apsaugos teikimo Miškas palaipsniui ir įgavo sakralią prasmę – Šventose Giraitėse vykdavo ritualai, aukojimai Dievams, kuriamos šventės, laidojami mirusieji. Daugumoje kultūrų medis kaip gyvenimo simbolis yra šventas ir laikomas žmonių giminės protėviu.

Paulinos Bronislavos Giedraitytės meninis tyrimas pavadintas ,,Apie Jas“, (vad. doc. Jurgita Jasinskaitė) - tai darbas skirtas išskirtinėms moterims:  fotografei Veronikai Šleivytei, poetei Janinai Degutytei, pilotei Antaninai Liorentaitei, solistei Beatričei Grincevičiūtei, antropologei Marijai Gimbutienei, architektei Elenai Nijolei Bučiūtei. Prie šio projekto autorė praleido metus, rinkdama medžiagą, vėliau eskizuodama ir galiausiai lipdydama kūrinius. Pasirinkdama neeilines asmenybes, autorė siekė perteikti surinktą medžiagą, sutalpindama ją į skulptūrinę formą. Kiekvienai iš pasirinktų autorių skirta asmeniška skulptūra, įgavusi žuvelės, paukštės ar raketos pavidalą. Paulina gilinosi į kiekvieną iš pasirinktų asmenybių, atidžiai rinkdamasi pasakojimus apie jas. Surinktus tekstus autorė užrašė sgrafito technika ant skulptūrų, sukurdama paradoksą, tai trimačiai kūriniai, sukurti tiek žiūrėti, tiek skaityti. Gautas rezultatas išties skatina susimastyti, žvelgiant, vis norėtųsi, kad kūrinys tęstųsi ir autorė pateiktų ir kitų iškilių moterų gyvenimo ir darbų interpretacijas.

Svetlanos Grigoryevos kūrinys „Atminties viduje“ (vad. meno lic. doc. Saulius Jankauskas) - ieško atsakymų vidiniame „aš”, tarsi patvirtindama Christophe André (Kristofas Andrė; g. 1956) – prancūzų psichoterapeuto teiginius, jog nuolatinis bandymas išpildyti išorinius lūkesčius atitraukia mus nuo pačios esmės, o pusiausvyros paieška tarp žmogaus išorinio ir vidinio pasaulio tampa vis aktualesnė tema šiuolaikinio žmogaus gyvenime. Svetlana Grigoryeva reflektuodama šiandieninio žmogaus egzistavimo tendencijas siekia paneigti išorinę svarbą siūlydama žiūrovui žvelgti į vidų, tiek perkeltine, tiek ir tiesiogine prasme (kūriniai pateikiami nukreipiant žiūrovo žvilgsnį į kūrinio vidų). Autorė sako:

Tai gelmė, į kurią mes galime žingsnis po žingsnio panirti. Šis atminties indas stovi ant grindų taip, kad į jį galima būtų pažvelgti iš viršaus ir savo suvokimą panardinti į vidų. Jis tamsios spalvos nes mūsų praeitis slūgso giliai pasąmonės tamsoje, bet mes galime jį nušviesti savo dėmesiu ir įžvelgti pačius giliausius prisiminimų sluoksnius. Taigi indo viduje slypi šviesa. Permatomi paviršiai su užrašais indo viduje - tai vandens sluoksniai, kuriuose saugoma informacija iš įvairių gyvenimo periodų. Tai lyg paslaptingas senovinis šulinys, pripildytas prasmių. Gali būti, kad keleiviui, kuris eis pro šalį, kokia nors citata galės pasirodyti artima ir padės jam kažką pajausti, suvokti ar prisiminti.

parodos kuratorė doc. Rasa Justaitė-Gecevičienė