• Naujienlaiškis
 • Registracija studijoms nuo birželio 1 d. bakalauras.lamabpo.lt

  Studijų programos valstybinis kodas 612W20004
  Kvalifikacinis laipsnis Menų bakalauras
  Lygmuo, pakopa Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)
  Priėmimo reikalavimai Į bakalauro studijas priimami asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, turintys piešimo, tapybos ir kompozicijos pagrindų praktinių įgūdžių
  Studijų programos formos Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

  Tikslas

  Grafinio  dizaino programa skirta paruošti vizualių komunikacijų dizaino specialistą, gebantį formuoti savo veiklą, kurti, organizuoti ir steigti savo įmonę, atlikti grafinio dizaino, reklamos, ekspozicijų ir kt. dizaino darbus, gebantį generuoti idėjas, naudotis profesine informacija, rišliai ir logiškai pristatyti ir ginti konkrečius projektus, gebantį dirbti individualiai ir komandoje konkurencinėmis rinkos sąlygomis, pasiruošusį atsakyti už savo veiklos rezultatus.

   

  Studijų programos anotacija

  Bakalauro studijų programa orientuota į aukštos kvalifikacijos plataus profilio grafikos dizainerių profesionalų rengimą pramonei, prekybai, leidybai ir el. leidybai, paslaugų sferai, kūrybinėms industrijoms, kurie gebėtų kurti grafinio dizaino objektus, susijusius su įvaizdžių, identitetų ir vizualinės informacijos projektavimu bei pateikimu įvairių produktų ir paslaugų rinkoms tradicinėse, virtualiosiose bei interaktyviose medijose.

  Studijų metu studentai išmoks reikšti savo sumanymus visose projektavimo stadijose, gebės kurti spaudinių, leidybos, reklamos, informacijos ir kitų komunikacijų dizaino darbus. Daug dėmesio bus skiriama rašto menui, tradicinių leidinių ir skaitmeninio dizaino grafinei kultūrai. Įvaldę technologijas ir grafines programas studentai savo sumanymus aktyvuos tradicinėse, virtualiosiose bei interaktyviose medijose. 

  Profesinės karjeros galimybės

  Absolventai galės dirbti dizaineriais, steigti dizaino įmones, dirbti leidyklose, spaustuvėse, virtualių medijų studijose, kurti grafinio dizaino objektus, reklamą, vizualinės informacijos sistemas, taip pat tęsti studijas magistratūroje.