Studijų programos valstybinis kodas 6121PX016
Kvalifikacinis laipsnis Menų bakalauras
Lygmuo, pakopa Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)
Priėmimo reikalavimai Į bakalauro studijas priimami asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, turintys piešimo, tapybos ir kompozicijos pagrindų praktinių įgūdžių
Studijų programos formos Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Gebėjimai

• Kritiškai mąstyti ir tapti įvairiapusiu specialistu, galinčiu teikti išskirtines grafinio dizaino koncepcijas.
• Kūrybiškai spręsti socialines, ekologines, edukacines, ekonomines, informacijos sklaidos ir kitas problemas grafinio dizaino priemonėmis.
• Perprasti grafinio dizaino praktikas ir technologijas, reikalingas kuriant, nuo verslo plano sudarymo iki rezultato.
• Tikslingai taikyti tradicines ir naująsias medijas.
• Gerai suprasti tarptautinį grafinio dizaino kontekstą.

Privalumai

• Studijų eigoje susipažįstama su daugybe grafinio dizaino sudedamųjų: tipografika, kompozicija, reklamos ir vizualinio identiteto kūrimu, leidinių ir pakuotės dizainu, skaitmeninėmis ir tradicinėmis medijomis, lavinama individuali vizualinė raiška.
• Plačios galimybės gilinti žinias geriausiose Europos mokyklose.
• Studijose taikomi konceptualūs ir tyrimais grįsti mokymo metodai.
• Nuolat vyksta kūrybinės dirbtuvės su žinomais Lietuvos ir užsienio dizaineriais.
• Studentai aktyviai dalyvauja tikrose projektuose su užsakovais: įmonėmis, organizacijomis, akademijos partneriais, šalies regionų savivaldybėmis.
• Galima tęsti studijas magistrantūroje. 

Karjeros galimybės

• Plačios galimybės įsilieti į kūrybines industrijas.
• Įkurti savo dizaino įmones.
• Dirbti dizaino ir reklamos agentūrose.
• Dirbti laisvai samdomu menininku (angl. freelancer).