Lekt. Martynas Lapas

Studijų programos koordinatorius, el. paštas: martynas.lapas@vda.lt
• Grafinis dizainas 1,2,3,5
• Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 1,2
• Skaitmeninės technologijos (Indesign)
• Spaudos technologijos
• Tipografika 1,2
• Dizainu grįstų įžvalgų kūrybinės dirbtuvės
• Grafinio dizaino istorija
• Baigiamasis darbas

Prof. Alvydas Klimas

• Grafinis dizainas 3,4,5,6
• Baigiamasis darbas


Doc. dr. Tomas Viktoras Kiauka

• Filosofijos ir meno teorijos įvadas
• Estetika ir meno filosofija
• Modernioji kultūra ir menas
• Vizualiosios kultūros studijų įvadas
• Civilizacijos istorija

Doc. dr. Arūnas Baublys

• Heraldikos pagrindai
• Baltų kultūros istorijos bruožai

Doc. Irma Leščinskaitė

• Vizualinė raiška 2,3,4,5,6
• Vakarų meno istorija: XX ir XII a.
 
Prof. Vakaris Bernotas

• Vizualioji savireklama
• Vizualinės komunikacijos
• Priešdiplominė praktika
• Baigiamasis darbas

 

Prof. Saulius Jusionis

• Užsienio kalba (anglų k.)
• Taikomoji užsienio kalba

 

Doc. Simas Žaltauskas

• Vizualinė raiška 1 

 
Lekt. Kristina Jokubavičienė

• Vakarų meno istorija: senoji ir viduramžių dailė iki XV a.
• Vakarų meno istorija: naujųjų laikų dailė XV-XIX a.
• Rusų avangardo dailė ir architektūra

 
Doc. Remigijus Treigys

• Fotografija 1,2
• Taikomoji fotografija
• Video pagrindai
 
Lekt. dr. Rosita Vaičiulė

• Tiriamojo darbo pagrindai
• Verslumo pagrindai
• Reklamos psichologija
• Socialinė komunikacija 
• Specialybės kalba ir retorika
 
Doc. Mindaugas Petrulis

• Šrifto dizainas 1,2
 
Lekt. Sandra Bernytė

• Reklamos strategija. Integruota rinkodaros komunikacija
• Tvarumas ir inovacijos
 
 
Lekt. Sigita Česnauskienė

• Judanti grafika
• Interaktyvioji multimedija
• Multimedijų projektai
• Grafinis dizainas 7
• Judančios grafikos technologijos