Virtuali paroda | iniciatyva

Organizatorius: VDA tekstilės galerija „Artifex" 

Kūnas ir siela. Vakar ir šiandien + satelitas

Paroda buvo sumanyta daugiau nei prieš metus, suvokiant, kaip svarbu studentams demonstruoti kursinius darbus ne tik Akademijų peržiūrose, bet ir atvirose parodinėse erdvėse, galerijose. Laimėtas konkursas Artifex galerijoje su galimybe rengti parodą paskatino imtis darbų, kurti parodinius darbus Kūno ir Sielos tema buvo pasiūlyta Vilniaus ir Latvijos dailės akademijų Tekstilės katedrų trečio kurso studentėms. Planavome smagiausią šio partnerysčių projekto momentą – tarptautinės parodos atidarymą Artifex galerijoje balandžio pradžioje su latviška Gotina ir lietuvišku Kuršėnų vyniotiniu… Deja, mūsų planai kartais sugriūna, o gal pasikoreguoja?

Padedant Artifex-ui, nuspręsta perkelti parodą į virtualią erdvę, papildant ekspoziciją šiandienos aktualijomis.

Kūnas – konkretybė, materija, kismas, veiksmas, darbo įrankis, patirčių erdvė, dauginimosi aparatas, medicijos eksperimentų laukas, kalėjimas…

Siela – neapibrėžtumas, nežinomybė, laisvė. Bogdanas sako, kad sielos nėra, tik protas. Aš su tuo nesutinku.

Atmetant teorijas, temą iliustruoju Sandra Ratniece eilėmis, kurios pasaulinės pandemijos kontekste atsiveria naujomis interpretacijomis ir buvo LDA studentės Elizabete Klints kūrybiniu įkvėpimu.

I am  a bat,
who looks at the world upside down,
with my nails cut deeply in the attic, ruined by the worms,
and balancing on the verge of falling.

Parodos dalyvės:
1.     Ausma Graudiņa. Latvijos dailės akademijos, Tekstilės katedra 
2.     Elizabete Klints. Latvijos dailės akademijos, Tekstilės katedra 
3.     Kintija Avena. Latvijos dailės akademijos, Tekstilės katedra 
4.     Emma Rebollo Jiménez. Vilniaus dailės akademijos Tekstilės meno ir dizaino katedra
5.     Vytautė Račiūnaitė. Vilniaus dailės akademijos Tekstilės meno ir dizaino katedra
6.     Simona Pabrėžaitė. Vilniaus dailės akademijos Tekstilės meno ir dizaino katedra
7.     Greta Matevičiūtė. Vilniaus dailės akademijos Tekstilės meno ir dizaino katedra


Parodos kuratorė VDA Tekstilės katedros prof. Eglė Ganda Bogdanienė

+ Satelitas

Menas visuomet ėjo koja kojon su laiku arba buvo žingsneliu priekyje. Kuo labiau meno kūrinys priekyje – tuo ilgalaikėje perspektyvoje jis tampa vertingesnis. Amžinos lenktynės. Šiuo, neįprastu, netikėtai užklupusiu pandemijos laikotarpiu svarbu užbėgti už akių ne tik laikui, istorijai, bet ir tos pandemijos sukėlėjui. Būti kuo labiau aktualiems. Norėdami šią parodą dar labiau aktualizuoti pridedame antrą parodos dalį, kurią sudaro virtuali akcija/satelitas lydimas parodos kuratorės Eglės Gandos Bogdanienės inicijuoto ir asmeninėje facebook paskyroje vykdomo manifesto „Pasiūk kaukę sau ir draugui“ ir parodos dalyvių sukurti atliepiantys manifestai. Parodos dalyvių paprašėme į apsauginės kaukės gamybos procesą pažvelgti su humoru, konceptualiai, atsižvelgiant į visos parodos kontekstą (nuolat pildoma). 

Malonaus apsilankymo parodoje.

[[preview external content]] https://bodyandsoulsatelite.weebly.com/

[[preview external content]] https://bodyandsoulsatelite.weebly.com/elizabete-klints.html

[[preview external content]] https://bodyandsoulsatelite.weebly.com/kintija-avena.html

[[preview external content]] https://bodyandsoulsatelite.weebly.com/emma-rebollo-jimeacutenez.html

[[preview external content]] https://bodyandsoulsatelite.weebly.com/vytaut279-ra269i363nait279.html

[[preview external content]] https://bodyandsoulsatelite.weebly.com/simona-pabr279382ait279.html

[[preview external content]] https://bodyandsoulsatelite.weebly.com/greta-matevi269i363t279.html

[[preview external content]] https://bodyandsoulsatelite.weebly.com/-satelite.html

Ačiū! Tikimės, kad Jūs gerai praleidote laiką!