2023

 

 I a. SALĖ 

 

 II a. SALĖ 

 gruodžio 15 –
vasario 4

 Mykolas Sauka
"Vaikų kambarys"

 gruodžio 9 –
sausio 14

Meno niša
"Paroda XX"

 

 

sausio 19 –
vasario 18

Povilas Ričardas Vaitiekūnas
/ retrospektyvinė piešinių paroda

vasario 21 –
kovo 25

VDA Fotografijos,
animacijos ir medijų meno
katedros paroda

vasario 28 –
kovo 25
VDA Fotografijos,
animacijos ir medijų meno
katedros paroda
kovo 30 –
balandžio 29

Kvadračiukai
Grupinė skulptūros
katedros studentų
ir alumnų paroda

balandžio 6 -
gegužės pr.

Tapybos katedros
studentų paroda

gegužės 5 privatus renginys

gegužės 5

privatus renginys

 

 

 gegužės 24-26

VDA grafinio dizaino
studentų gynimai

birželio 1-23  VDA BAMA'23
VDA bakalauro ir magistro
studentų baigiamųjų
darbų paroda
birželio 1-23

 VDA BAMA'23
VDA bakalauro ir magistro 
studentų baigiamųjų 
darbų paroda

liepos 4-29

LTQ23 Menininkų
bendruomenės: gangai,
|
grupės ir individualybės
LDS Kvadrienalė

liepos 4-29

LTQ23 Menininkų
bendruomenės: gangai,
grupės ir individualybės
LDS Kvadrienalė

rugpjūtis remontas

rugpjūtis

remontas
rugsėjis

Fite
Bendra LT ir FR
aukštųjų meno mokyklų
studentų tekstilės paroda.
Lydinčioji FITE festivalio dalis. 

rugsėjo 5-9

Helium | China series
festivalio dalis
Julian Vogel
šiuolaikinis cirkas

spalis

Romualdas Kvintas
"Skulptorius dirbtuvėje"

spalis

Kuno bienalė
lapkritis

Gitenis Umbrasas
Retrospektyva

lapkritis

 
gruodis

Artūras Bukauskas
„Netikėtai jie atgijo 
ir ėmė veržtis į vidų,
ketindami suėsti 
mano smegenis“

gruodis

Keliaujančios raidės: 
Holograma

Tarpatutinė
tipografikos bienalė
sausis

Ieva Mediodia
"Grožio beieškant"

sausis

Bronius Rudys