Akimirka iš Adrianos Daškevic baigiamojo magistro darbo gynimo

Lapkričio 18 d. Lietuvos jaunųjų mokslininkų konkurse „Geriausias magistro darbas“ menų srityje nugalėtoja tapo Mados dizaino magistrė Adriana Daškevič. Jos baigiamojo darbo „Bendrakūra - mados dizaino laikmečio dvasia“ vadovės - prof. dr. Renata Maldutienė (kūrybinis projektas) ir doc. dr. Vaidutė Ščiglienė (tiriamoji dalis).
 

Aš leidau savo darbui mane vesti, auginti, transformuoti ir mums pavyko. Ne tik įgyvendinau tai, kam prijaučiau ir dar buvau išgirsta, pamatyta. Labai geras patyrimas.

Adriana Daškevič

Konkursu „Geriausias magistro darbas“ siekiama skatinti aukštojo mokslo antrosios studijų pakopos studentus ruošti aukšto lygio, aktualius visuomenei ir pramonei magistrinius darbus, kurie pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, skatinti toliau tęsti studijas doktorantūroje. Konkursiniai darbai vertinami gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių mokslų bei menų srityse.

Apie Adrianos Daškevič magistro tiriamąjį darbą

Šio meninio tyrimo centrinis aspektas – bendrakūra (anlg. co-creation), kurio reiškinys nagrinėjamas kaip požiūris, metodas ir įrankių visuma. Dizaineris gauna tris vaidmenis: kūrėjo, vartotojo ir tyrėjo. Magistro darbe atskleidžiama, kaip dalyvaujant ir kuriant tarptautinius bendrakūros procesus ir besikeičiant dizainerio vaidmeniui paveikiama jo kūryba. Pastebima, kad siekiant Europos žaliojo kurso tikslų Lietuvos mados dizaino inovacijų sferoje neužtenka gilaus bendradarbiavimo modelių. Vis daugiau investuojama į tuos projektus, kurie yra tarpsritiniai, į savo praktiką įtraukiantys gamtos mokslus ir biotechnologijas. Šiame darbe pavyko apibrėžti bendrakūros veikimo mechanizmus, kurie yra pagrįsti asmenine dalyvavimo tyrimo praktika ir pritaikyti mados dizaino praktikoje. Buvo ištirtos atviros prieigos bioskaidžios medžiagos, kurios gaminamos iš maistinių atliekų, paimtų iš pavienių vartotojų ir kavinės „Brew. Specialty Coffee“. Galima drąsiai teigti, kad kūrybinga bendradarbiavimo pasaulėžiūra, ypač per įsitraukimą į bio-meno-dizaino terpes, skatina dizainerio potencialo šuolį į kitus tvarumo lygmenis. Šio darbo uždavinys – padrąsinti atsiverti tarpsritinei praktikai, decentralizuoti save kaip ekspertą ir atkreipti dėmesį į patį bendraautorystės procesą be išankstinio nusistatymo galutiniam produktui.