Šiais metais dar turime kelias vietas bakalauro studijų programose, todėl skelbiame papildomą priėmimą. Jis vyks nuo rugpjūčio 3 iki rugpjūčio 5 dienos. 

Pretenduoti galima į šias VDA siūlomas ir valstybės finansuojamas studijų vietas:

Animacijos,

Dailėtyros ir kuratorystės,

Dailės ir interjero restauravimo,

Dizaino (tik VDA Kauno ir Telšių fakultetuose) .

Pretenduoti galima į šias VDA siūlomas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas

Animacijos,

Architektūros,

Dailėtyros ir kuratorystės,

Dailės ir interjero restauravimo,

Dizaino (tik VDA Kauno ir Telšių fakultetų). 

Svarbu! Papildomame priėmime gali dalyvauti ir stojantieji, nedalyvavę pagrindiniame priėmime bei nelaikę stojamųjų egzaminų (išskyrus renkantis Architektūros studijų programą).

Šiame etape stojantieji teikia prašymus (arba registruoja atnaujintus), jeigu dalyvavo pagrindiniame bendrojo priėmimo etape, bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) www.lamabpo.lt

Jeigu stojantysis jau yra laikęs stojamąjį egzaminą pagrindinio priėmimo stojamųjų egzaminų sesijos metu ir nebuvo pakviestas studijuoti į studijų programą, pateikus atnaujintą prašymą papildomam priėmimui, jo gautas įvertinimas (jeigu jis yra teigiamas) papildomame priėmime yra užskaitomas, bet tik toje VDA menų krypties studijų programoje arba programų grupėje, į kurią stojantysis laikė stojamąjį egzaminą.

Stojantieji registruotis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (LAMA BPIS) ir į savo prašymą įtraukti VDA menų studijų krypčių grupės studijų programas gali iki rugpjūčio 5 d. 12.00 valandos (renkantis Architektūros, Dailėtyros ir kuratorystės studijų programas prašymai teikiami iki rugpjūčio 5 d. 24.00 valandos).

Po atliktos registracijos LAMA BPO informacinėje sistemoje, stojantieji privalo įkelti Kūrybinių darbų aplanką (išskyrus renkantis Architektūros, Dailėtyros ir kuratorystės studijų programas) į žemiau pateiktą nuorodą   https://forms.gle/zUPsNzAJuAAhevJY8.  Aplankas turi būti įkeltas iki rugpjūčio 5 d. 14.00 valandos.

Kūrybinių darbų aplanko sudarymo ir jo pateikimo reikalavimai- https://vda.lt/lt/stojantiesiems/bakalauro-studijos/reikalavimai

         Sėkmingai įkėlus darbų aplanką, stojančiajam bus atsiųstas tikslus motyvacinio nuotolinio pokalbio laikas bei prisijungimo adresas pokalbių programoje Zoom platformoje. Tikslus stojamojo pokalbio laikas ir prisijungimo nuoroda stojantiesiems bus siunčiama rugpjūčio 5 d. iki 15.00 val. Stojantysis turi patvirtinti, kad gavo kvietimą pokalbiui.

          Stojamųjų (motyvacinių) pokalbių pradžia rugpjūčio 5 d. nuo 15 valandos.