Sako, jie gali sustabdyti laiką. Ir jei nebūtų šių profesionalų, pasaulio paveldas jau seniai būtų virtęs griuvėsiais ar dulkėmis išnešiotomis vėjo. Šiems žmonėms turime būti dėkingi už išsaugotus meno šedevrus ir žmonijos kūrybos paminklus, kuriais žavimės iki šiol. Sutikite, be kruopštaus ir profesionalaus restauratorių darbo mūsų pasaulis būtų nuobodokas ir mažiau pavykęs.

Vilniaus dailės akademijoje ruošiami geriausi restauratoriai Lietuvoje, o Dailės ir interjero restauravimo studijų programa yra vienintelė Lietuvoje, teikianti universitetinį bakalauro laipsnį ir dailės kūrinių restauratoriaus diplomą. Tiesa, pasirinkus šią studijų programą kiek vėliau teks rinktis ir specializaciją. Vilniaus fakultete galima tapti molbertinės tapybos, sienų tapybos, skulptūros, tekstilės restauravimo specialistais. Telšių fakultete galima įgyti meninių baldų ir metalo dirbinių restauravimo žinių ir atitinkamą universitetinio aukštojo mokslo diplomą.

Vilniaus fakulteto Restauravimo katedros vedėjas docentas Alvydas Mandeika sako, kad programą pasirinkę studentai turės galimybę pažinti senąsias dailės kūrinių technologijas: stiuko lipdybos, dirbtinio marmuro, tradicinės sienų ir molbertinės tapybos, papje maše, auksavimo, metalo dirbinių, meninių baldų ir jų dekoravimo bei kitas ir net pačias subtiliausias išsaugojimo technologijas.

Tačiau įdomiausia, pasak A. Mandeikos, kad dar būnant studentu, kartu su patyrusiais restauratoriais, pradedama dirbti tikruose paveldo objektuose arba Vilniaus dailės akademijos restauravimo laboratorijoje su tikrais ir vertingais meno kūriniais. Būna, kad studijų procese pasitaiko net ir naujų atradimų, reikšmingų šalies kultūrai ar meno istorijai. Katedros vedėjui antrina ir restauravimo studentai. Anot jų, kaskart aplanko malonus jausmas, kai dar net nebaigus studijų Akademijoje, galima dirbti kultūros paveldo objektuose ar jaunystę sugrąžinti pripažintam meno kūriniui, atkurti neįkainojamą paveldo vertybę bei nuolat konsultuotis su patyrusiais restauratoriais ar menotyros ekspertais.

Gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad restauratoriai dažnai susikoncentruoja tik į atkuriamą objektą, o akademinis bei viešasis gyvenimas jiems neįdomus. Nieko panašaus. Šios studijų programos studentai yra aktyvūs Akademijos bendruomenės nariai ir įvairių renginių dalyviai. Dailės ir interjero restauravimo studijų programos studentai nuolat dalyvauja rengiant restauruotų objektų parodas ir kūrybines dirbtuves bei daug keliauja. Studijų metu būsimi restauratoriai gana dažnai vyksta pasisemti žinių į užsienį, dalyvauja darbo grupėse, seminaruose arba stažuojasi garsiose restauravimo įmonėse.

Baigus VDA Dailės ir interjero restauravimo studijų programą yra įgyjama restauratoriaus kvalifikacinė kategorija, todėl absolventai nesunkiai randa darbą, kurį gali dirbti tik labai siauras ratas itin kvalifikuotų specialistų. Dažniausiai, mūsų absolventai dirba restauratoriais įvairiose tokią veiklą vykdančiose organizacijose, įmonėse ar muziejuose. Šios studijų programos absolventai pasuka ir į verslą - ne vienas jų įkūrė sėkmingai veikiančią restauravimo įmonę.

Jei ir tu nori būti lyg magas, seniems kūriniams gražinantis autentišką jaunystę, junkis prie VDA restauratorių luomo. Stojamasis pokalbis jau birželio 30 d. Tik nepamiršk, kad stojant į VDA reikia ir darbų portfolio.