Vilniuje

Atnaujinta darbo saugos instruktavimo tvarka

Meno ir dizaino laboratorija gali naudotis visa VDA bendruomenė (studentai ir darbuotojai)

Studentai, klausytojai, dėstytojai VF Meno ir dizaino laboratorijoje gali dirbti tik:

  • Išklausę darbo saugos ir sveikatos pirminius kursus, kurie vyksta pavasario ir rudens semestro pradžioje;
  • Susipažinę su bendrosiomis įrangos ir aparatūros naudojimosi instrukcijomis;
  • Susipažinę su naudojamų Laboratorijoje cheminių medžiagų ir mišinių Saugos Duomenų Lapais pasirašytinai;
  • Pasirašę saugos ir sveikatos instruktavimo darbo vietoje žurnale;
  • Susipažinę su Laboratorijos Darbo taisyklėmis, kurios yra skelbiamos VDA internetiniame puslapyje prie kiekvienos konktrečios laboratorijos aprašymo bei yra iškabintos pačiose laboratorijų patalpose.

Studentai, klausytojai, dėstytojai dirbantys VF Meno ir dizaino laboratorijoje:

  • Privalo tausoti Laboratorijos materialinį turtą ir inventorių, taupiai naudoti Laboratorijos skirtas medžiagas;
  • Privalo laikytis Laboratorijos Darbo tvarkos taisyklių, darbo saugos ir sveikatos reikalavimų bei Laboratorijos Darbo taisyklių;
  • Gali būti laikinai arba visam laikui pašalinti iš Laboratorijos, jei nesilaiko darbo saugos ir sveikatos reikalavimų arba Laboratorijos Darbo taisyklių;
  • Jei asmenys, nesilaikydami Laboratorijos Darbo taisyklių arba savo tyčiniais, neatsargiais veiksmais sukėlę žalą Laboratorijos materialiniam turtui, ją privalo atlyginti Akademijos vidaus taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Dirbti laboratorijos patalpose ne darbo metu leidžiama tik gavus tos laboratorijos vedėjo leidimą, t.y. vedėjui pasirašius ant prašymo.


Dizaino laboratorija

Fotografijos ir medijos meno laboratorija

Grafikos laboratorija

Keramikos laboratorija

Kostiumo laboratorija

Monumentalistų laboratorija

Restauravimo laboratorija

Metalo laboratorija

Tekstilės laboratorija

Spaudos centras 


VDA meno ir dizaino laboratorijos direktorė Ilona Jokimienė
Maironio g. 3, Vilnius
Mob. 8 693 52 422
​El. p. ilona.jokimiene@vda.lt