Kaune

Meno ir dizaino laboratorijomis gali naudotis visa VDA bendruomenė (studentai ir darbuotojai). Studentai, klausytojai, dėstytojai Kauno fakulteto Meno ir dizaino laboratorijose gali dirbti tik:

  • Išklausę darbo saugos ir sveikatos pirminius kursus, kurie vyksta pavasario ir rudens semestro pradžioje;
  • Susipažinę su bendrosiomis įrangos ir aparatūros naudojimosi instrukcijomis;
  • Susipažinę su naudojamų Laboratorijoje cheminių medžiagų ir mišinių Saugos Duomenų Lapais pasirašytinai;
  • Pasirašę saugos ir sveikatos instruktavimo darbo vietoje žurnale;
  • Susipažinę su Laboratorijos Darbo taisyklėmis, kurios yra skelbiamos VDA internetiniame puslapyje prie kiekvienos konkrečios laboratorijos aprašymo bei yra iškabintos pačiose laboratorijų patalpose.

Studentai, klausytojai, dėstytojai dirbantys Kauno fakulteto Meno ir dizaino laboratorijose:

  • Privalo tausoti Laboratorijos materialinį turtą ir inventorių, taupiai naudoti Laboratorijos skirtas medžiagas;
  • Privalo laikytis Laboratorijos Darbo tvarkos taisyklių, darbo saugos ir sveikatos reikalavimų bei Laboratorijos Darbo taisyklių;
  • Gali būti laikinai arba visam laikui pašalinti iš Laboratorijos, jei nesilaiko darbo saugos ir sveikatos reikalavimų arba Laboratorijos Darbo taisyklių;
  • Jei asmenys, nesilaikydami Laboratorijos Darbo taisyklių arba savo tyčiniais, neatsargiais veiksmais sukėlę žalą Laboratorijos materialiniam turtui, ją privalo atlyginti Akademijos vidaus taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Dirbti laboratorijos patalpose ne darbo metu leidžiama tik gavus tos laboratorijos vedėjo leidimą, t.y. vedėjui pasirašius ant prašymo.

 

Meno ir dizaino laboratorijų vadovas Muitinės g. 2 
Audrius Vaišnys audrius.vaisnys@vda.lt
  +370 682 10167
   
Grafikos laboratorija Muitinės g. 4
Indrė Mikašauskaitė indre.mikasauskaite@vda.lt
  +370 678 22834
   
Mažosios metalo plastikos laboratorija Muitinės g. 4
Audrius Vaišnys audrius.vaisnys@vda.lt
  +370 682 10167
   
Maketavimo laboratorija  Muitinės g. 4
Domas Tvarijonas domas.tvarijonas@vda.lt
  +370 622 39871
   
Stiklo laboratorija Muitinės g. 4
Prof. Valmantas Gutauskas valmantas.gutauskas@vda.lt
Modestas Barštys +370 686 38827
  valmantas.gutauskas@vda.lt
  +370 684 68859
   
Keramikos laboratorija Muitinės g. 2
Doc. Remigijus Sederevičius remigijus.sederevicius@vda.lt
  +370 610 13671
   
Metalo laboratorija Muitinės g. 4
Doc. Tadas Vosylius tadas.vosylius@vda.lt
  +370 684 71317
   
Skulptūros laboratorija Muitinės g. 2
Doc. Tadas Vosylius tadas.vosylius@vda.lt
  +370 684 71317
   
Tekstilės laboratorija Muitinės g. 2
Raimonda Rasimavičienė raimonda.rasimaviciene@vda.lt
  +370 682 23808
   
Fotostudija Muitinės g. 2
Audrius Vaišnys              audrius.vaisnys@vda.lt
  +370 682 10167
   
Kompiuterių ir spaudos centras Muitinės g. 4 
Gražina Digrienė grazina.digriene@vda.lt
  +370 618 53237