Senato nariai

Vadovaujantis Vilniaus dailės akademijos Statutu penkerių metų kadencijai (iki 2026-11-05) išrinktas VDA Senatas

Senato nariai pagal pareigas:

Prof. Ieva Skauronė – rektorė,
Dr. Marius Iršėnas – prorektorius menui ir mokslui
Dr. Ieva Pleikienė – prorektorė studijoms

Vilniaus fakulteto atstovai:

Prof. dr. Žygimantas Augustinas
Prof. Konstantinas Bogdanas
Doc. dr. Rokas Dovydėnas
Prof. dr. Tomas Grunskis
Doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė
Doc. Rokas Kilčiauskas
Prof. Alvydas Lukys
Prof. dr. Renata Maldutienė
Doc. dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė
Doc. Jolanta Mikulskytė
Doc. Šarūnas Šlektavičius
Doc. Marius Žalneravičius

Kauno fakulteto atstovai:

Prof. Jonas Audėjaitis
Doc. Rimantas Giedraitis
Doc. Andrejus Repovas
Doc. Aurimas Švedas
Doc. Monika Žaltauskaitė Grašienė

Telšių fakulteto atstovai:

Doc. dr. Liepa Griciūtė-Šverebienė
Prof. Remigija Vaitkutė

Klaipėdos fakulteto atstovas:

Doc. Saulius Jusionis

Dailėtyros instituto atstovė:

Prof. dr. Dalia Klajumienė

Studentų atstovai:

Emilija Globytė (Telšių fakultetas, III kursas)
Rugilė Bernadeta Matuzaitė (Vilniaus fakultetas, III kursas)
Kostas Paškevičius (Kauno fakultetas, vientisosios, IV kursas)
Rokas Sventickas (Vilniaus fakultetas, III kursas)
Paulius Stainys (Kauno fakultetas, vientisosios III kursas)
Edvinas Vygontas (Klaipėdos fakultetas, III kursas)


Vadovaujantis Vilniaus dailės akademijos Statutu penkerių metų kadencijai 2016-11-04 išrinktas VDA Senatas (patikslinta 2019-06-04, 2019-12-04, 2020-12-09, 2021-02-24)
(aktuali redakcija: 2021-02-24)

Senato nariai pagal pareigas:

Prof. Ieva Skauronė – rektorė (nuo 2019-06-04)
Dr. Ieva Pleikienė – prorektorė studijoms (nuo 2019-06-04)
Dr. Marius Iršėnas – prorektorius menui ir mokslui

Vilniaus fakulteto atstovai:

Prof. Petras Mazūras
Prof. Marius Pranas Šaliamoras
Prof. Kęstutis Vasiliūnas
Prof. dr. Jolanta Vazalinskienė
Prof. Marija Marcelionytė-Paliukė
Prof. Alvydas Šeibokas
Prof. Audrius Klimas (nuo 2019-12-04)
Prof. Aušra Lisauskienė
Prof. Artūras Raila
Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Prof. dr. Agnė Narušytė
Doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė (nuo 2019-12-04)

Kauno fakulteto atstovai:

Prof. Saulius Juozas Jarašius
Prof. Rolandas Rimkūnas
Prof. Virgilijus Trakimavičius
Doc. dr. Vaida Almonaitytė Navickienė
Doc. Vaidas Naginionis

Telšių fakulteto atstovai:

Prof. Ramūnas Banys
Prof. Laima Kėrienė

Klaipėdos fakulteto atstovas:

Prof. Alvydas Klimas

Kamieninių padalinių atstovas:

Dr. Tojana Račiūnaitė – Dailėtyros institutas

Studentų atstovai:

Edvinas Vygontas KlF (nuo 2020-12-09)
Paulius Stainys KF (nuo 2020-12-09)
Laurynas Vaitkus VF (nuo 2020-12-09)
Ieva Fridrikaitė TF (nuo 2020-03-25)
Rugilė Bernadeta Matuzatė VF (nuo 2020-03-25)
Kostas Paškevičius KF (nuo 2021-02-24)


Vilniaus dailės akademijos Atestacinės komisijos ir Senato komitetai
(aktuali redakcija 2021-02-24)

VDA dėstytojų-menininkų konkursų ir atestacijos komisija:

Dr. Marius Iršėnas (VDA prorektorius menui ir mokslui, pirmininkas)
Prof. dr. Rasutė Žukienė (VDU)
Prof. Ričardas Bartkevičius (VDA Studijų kokybės skyriaus vedėjas)
Prof. Gintaras Čaikauskas (VGTU)
Prof. dr. Antanas Kučinskas (LMTA)
Prof. Aušra Lisauskienė (VDA)
Prof. Artūras Raila (VDA)
Prof. Marius Pranas Šaliamoras (VDA)
Stud. Kostas Paškevičius KF (nuo 2021-02-24)

VDA dėstytojų-mokslų sričių atstovų ir mokslo darbuotojų konkursų ir atestacijos komisija:

Dr. Marius Iršėnas (VDA prorektorius menui ir mokslui, pirmininkas)
Prof. Ričardas Bartkevičius (VDA Studijų kokybės skyriaus vedėjas)
Dr. (hp) Rūta Janonienė (VDA DI vyriausioji mokslo darbuotoja)
Doc. dr. Andrius Juškys (LMTA Meno vadybos skyriaus vedėjas)
Prof. dr. Albinas Kuncevičius (VU IF Archeologijos katedros vedėjas)
Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė (VDA DITK)
Dr. Mindaugas Paknys (LKTI vyriausiasis mokslo darbuotojas)
Dr. Tojana Račiūnaitė (VDA DI vyriausioji mokslo darbuotoja)
Stud. Kostas Paškevičius KF (nuo 2021-02-24)

Senato Studijų kokybės komitetas

Senato nariai:

Dr. Ieva Pleikienė – pirmininkė
Prof. Saulius Juozas Jarašius
Prof. Laima Kėrienė
Prof. Petras Mazūras
Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė
Prof. Rolandas Rimkūnas
Prof. dr. Jolanta Vazalinskienė
Stud. Edvinas Vygontas KlaipF (nuo 2020-12-09)
Stud. Paulius Stainys KF (nuo 2020-12-09)
Stud. Rugilė Bernadeta Matuzaitė VF (nuo 2020-03-25)
Kviestieji nariai:
Prof. Ričardas Bartkevičius
Agnė Kivilšienė
Inara Klimienė

Senato Meno ir mokslo komitetas

Senato nariai:

Dr. Marius Iršėnas – pirmininkas
Prof. Aušra Lisauskienė
Doc. dr. Vaida Almonaitytė Navickienė
Doc. dr. Agnė Narušytė
Dr. Tojana Račiūnaitė
Prof. Artūras Raila
Prof. Kęstutis Vasiliūnas
Stud. Ieva Fridrikaitė TF (nuo 2020-03-25)
Kviestieji nariai:
Dr. Dalia Klajumienė
Prof. Antanas Šnaras

Senato Strateginio planavimo ir ekonominių klausimų komitetas

Senato nariai:

Prof. Ieva Skauronė – pirmininkė
Prof. Ramūnas Banys
Prof. Alvydas Klimas
Prof. Audrius Klimas
Prof. Virgilijus Trakimavičius
Prof. Alvydas Šeibokas
Stud. Laurynas Vaitkus VF (nuo 2020-12-09)
Kviestieji nariai:
Virgilijus Kireilis
Prof. Jonas Audėjaitis

Senato Akademinės etikos komisija

Senato nariai:

Prof. Marius Pranas Šaliamoras – pirmininkas
Doc. dr. Vaida Almonaitytė Navickienė
Prof. Ramūnas Banys
Dr. Marius Iršėnas
Doc. Vaidas Naginionis
Kostas Paškevičius KF (nuo 2021-02-24)
Kviestieji nariai:
Neringa Savickė