Senato nariai

Vadovaujantis Vilniaus dailės akademijos Statutu penkerių metų kadencijai (iki 2026-11-05) išrinktas VDA Senatas

Senato nariai pagal pareigas:

Prof. Ieva Skauronė – rektorė,
Dr. Marius Iršėnas – prorektorius menui ir mokslui
Dr. Ieva Pleikienė – prorektorė studijoms

Vilniaus fakulteto atstovai:

Prof. dr. Žygimantas Augustinas
Prof. Konstantinas Bogdanas
Doc. dr. Rokas Dovydėnas
Prof. dr. Tomas Grunskis
Doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė
Doc. Rokas Kilčiauskas
Prof. Alvydas Lukys
Prof. dr. Renata Maldutienė
Doc. dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė
Doc. Jolanta Mikulskytė
Doc. Šarūnas Šlektavičius
Doc. Marius Žalneravičius

Kauno fakulteto atstovai:

Prof. Jonas Audėjaitis
Doc. Rimantas Giedraitis
Doc. Andrejus Repovas
Doc. Aurimas Švedas
Doc. Monika Žaltauskaitė Grašienė

Telšių fakulteto atstovai:

Doc. dr. Liepa Griciūtė-Šverebienė
Prof. Remigija Vaitkutė

Klaipėdos fakulteto atstovas:

Doc. Saulius Jusionis

Dailėtyros instituto atstovė:

Prof. dr. Dalia Klajumienė

Studentų atstovai:

Emilija Globytė (Telšių fakultetas, III kursas)
Rugilė Bernadeta Matuzaitė (Vilniaus fakultetas, III kursas)
Kostas Paškevičius (Kauno fakultetas, vientisosios, IV kursas)
Rokas Sventickas (Vilniaus fakultetas, III kursas)
Paulius Stainys (Kauno fakultetas, vientisosios III kursas)
Edvinas Vygontas (Klaipėdos fakultetas, III kursas)


Vilniaus dailės akademijos Senato darbo komitetai ir komisija
(Patvirtinta VDA Senato 2022-01-05 nutarimu Nr. S-2022-1/1)

Senato Strateginio planavimo ir ekonominių klausimų komitetas

Prof. Ieva Skauronė – pirmininkė
Prof. Jonas Audėjaitis
Prof. dr. Tomas Grunskis
Doc. Rokas Kilčiauskas
Doc. dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė
Doc. Andrejus Repovas
Stud. Emilija Globytė (Telšių fakultetas, III kursas)

Senato Studijų kokybės komitetas

Dr. Ieva Pleikienė – pirmininkė
Prof. Konstantinas Bogdanas
Doc. Saulius Jusionis
Prof. dr. Renata Maldutienė
Doc. Jolanta Mikulskytė
Doc. Andrejus Repovas (nuo 2022-05-25)
Doc. Aurimas Švedas
Prof. Remigija Vaitkutė
Stud. Paulius Stainys (Kauno fakultetas, vientisosios III kursas)
Stud. Edvinas Vygontas (Klaipėdos fakultetas, III kursas)
Stud. Kostas Paškevičius (Kauno fakultetas, vientisosios, IV kursas)

Senato Meno ir mokslo komitetas

Senato nariai
Doc. dr. Rokas Dovydėnas – pirmininkas
Prof. dr. Žygimantas Augustinas
Doc. Monika Žaltauskaitė-Grašienė
Dr. Marius Iršėnas
Prof. dr. Dalia Klajumienė
Doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė
Prof. Alvydas Lukys
Stud. Rokas Sventickas (Vilniaus fakultetas, III kursas)

Kviestieji nariai
Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė
Prof. Aušra Lisauskienė

Senato Akademinės etikos komisija

Doc. Marius Žalneravičius – pirmininkas
Doc. Rimantas Giedraitis
Prof. dr. Dalia Klajumienė
Doc. dr. Liepa Griciūtė-Šverebienė
Stud. Rugilė Bernadeta Matuzaitė (Vilniaus fakultetas, III kursas)


Vilniaus dailės akademijos Atestacinės komisijos
(Aktuali redakcija 2021-02-24)

VDA dėstytojų-menininkų konkursų ir atestacijos komisija

Dr. Marius Iršėnas (VDA prorektorius menui ir mokslui, pirmininkas)
Prof. dr. Rasutė Žukienė (VDU)
Prof. Ričardas Bartkevičius (VDA Studijų kokybės skyriaus vedėjas)
Prof. Gintaras Čaikauskas (VGTU)
Prof. dr. Antanas Kučinskas (LMTA)
Prof. Aušra Lisauskienė (VDA)
Prof. Artūras Raila (VDA)
Prof. Marius Pranas Šaliamoras (VDA)
Stud. Kostas Paškevičius KF (nuo 2021-02-24)


VDA dėstytojų-mokslų sričių atstovų ir mokslo darbuotojų konkursų ir atestacijos komisija

Dr. Marius Iršėnas (VDA prorektorius menui ir mokslui, pirmininkas)
Prof. Ričardas Bartkevičius (VDA Studijų kokybės skyriaus vedėjas)
Dr. (hp) Rūta Janonienė (VDA DI vyriausioji mokslo darbuotoja)
Doc. dr. Andrius Juškys (LMTA Meno vadybos skyriaus vedėjas)
Prof. dr. Albinas Kuncevičius (VU IF Archeologijos katedros vedėjas)
Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė (VDA DITK)
Dr. Mindaugas Paknys (LKTI vyriausiasis mokslo darbuotojas)
Dr. Tojana Račiūnaitė (VDA DI vyriausioji mokslo darbuotoja)
Stud. Kostas Paškevičius KF (nuo 2021-02-24)