Senato nariai

Vilniaus dailės akademijos Senatas,

išrinktas 2021 m. lapkričio 5 d.; aktuali redakcija 2023 m. kovo 15 d.

Senato nariai pagal pareigas:

prof. Ieva Skauronė – rektorė,

dr. Marius Iršėnas – prorektorius mokslui,

dr. Ieva Pleikienė – prorektorė studijoms.

Vilniaus fakulteto atstovai:

prof. dr. Žygimantas Augustinas,

prof. Konstantinas Bogdanas,

doc. dr. Rokas Dovydėnas,

prof. dr. Tomas Grunskis,

doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė,

doc. Rokas Kilčiauskas,

prof. Alvydas Lukys,

prof. dr. Renata Maldutienė,

doc. dr. Rasa Butvilaitė (nuo 2023-03-15),

doc. Jolanta Mikulskytė,

doc. Marius Žalneravičius.

Kauno fakulteto atstovai:

prof. Jonas Audėjaitis,

doc. Rimantas Giedraitis,

doc. Andrejus Repovas,

doc. Aurimas Švedas,

doc. Monika Žaltauskaitė-Grašienė.

Telšių fakulteto atstovai:

doc. dr. Liepa Griciūtė Šverebienė,

prof. Remigija Vaitkutė.

Klaipėdos fakulteto atstovas – doc. Saulius Jusionis.

Dailėtyros instituto atstovė – prof. dr. Dalia Klajumienė.

Studentų atstovai:

Emilija Globytė (Telšių fakultetas, III kursas) (nuo 2021-11-05);

Stud. Karolis Eidikis (Vilniaus fakultetas, Diz BA II k. (nuo 2022-09-28)

Kostas Paškevičius (Kauno fakultetas, vientisosios, IV kursas) (nuo 2021-11-05);

Stud. Patricija Markevičiūtė (Kauno fakultetas, Arch BA III k. (nuo 2022-09-28)

Rokas Sventickas (Vilniaus fakultetas, III kursas) (nuo 2021-11-05);

Edvinas Vygontas (Klaipėdos fakultetas, III kursas) (nuo 2021-11-05).