Senato naujienos

2023 m. gegužės 17 d. A. ir A. Tamošaičių namuose vyko Vilniaus dailės akademijos Senato posėdis.

Jame rektorė prof. Ieva Skauronė supažindino su Vilniaus dailės akademijos tarybai tvirtinti teikiama Vilniaus dailės akademijos metine veiklos ataskaita 2022, VDA veiklos planu 2023–2025 m. Buvo patvirtinti Studijų tarnybos direktorės Agnės Kivilšienės pristatyti VDA 2023–2024 m. m. studijų kalendorius, VDA 2023–2024 m. m. BA ir MA studijų planai, VDA studentų rotacijos tvarkos aprašas. Taip pat buvo patvirtini atnaujinti VDA galerijos „Akademija“ nuostatai, VDA Senato Strateginio planavimo ir ekonominių klausimų komiteto sudėtis, VDA Tarybos Centrinė rinkimų komisija. Kauno fakulteto dekanas prof. Jonas Audėjaitis pristatė ir buvo patvirtintas Kauno fakultete vykdomos Taikomosios grafikos MA studijų programos pavadinimo keitimas. Atnaujintų VDA Nidos meno kolonijos nuostatų tvirtinimas perkeltas į kitą Senato posėdį rudenį.