Senato naujienos

Lapkričio 30 d. vyko Vilniaus dailės akademijos Senato posėdis

Remdamasi VDA Statutu ir VDA Senato darbo reglamentu Rektorė prof. Ieva Skauronė paskelbė naujai išrinktų Senato narių sąrašą:
Vilniaus fakulteto studentų atstove išrinkta Vilniaus fakulteto Scenografijos bakalauro II kurso studentė Greta Dumbliauskaitė;
Telšių fakulteto studentų atstovu išrinktas Telšių fakulteto Metalo meno ir juvelyrikos bakalauro II kurso studentas Julius Gutauskas;
Klaipėdos fakulteto studentų atstove išrinkta Klaipėdos fakulteto Interjero dizaino bakalauro III kurso studentė Gabija Mockutė.

Posėdžio metu Kauno fakulteto prof. Alfonsui Vaurai suteiktas Vilniaus dailės akademijos pedagoginis profesoriaus vardas.

Patvirtintas 2024 m. studijų vietų skaičius.

Pritarta Kauno fakulteto I pakopos studijų programos Tekstilės menas ir medijos pavadinimo keitimui į Tekstilė ir mada.

Patvirtintas Senato 2024 m. darbo planas.

Patvirtinti atnaujinti Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos nuostatai.

Patvirtinti Akademijos darbuotojų atestacijos ir pareigybinių reikalavimų dokumentai:
a) Vilniaus dailės akademijos viešo konkurso organizavimo eiti dėstytojo ir mokslo darbuotojo pareigas, veiklos vertinimo ir atestacijos aprašas;
b) VDA dėstytojų, dirbančių meno srityse, pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas;
c) VDA dėstytojų, dirbančių mokslo srityse, pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas;
d) VDA mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas.