Senato naujienos

2022 m. rugsėjo 28 d. VDA Kauno fakultete vyko išvažiuojamasis VDA Senato posėdis.

Posėdžio metu buvo supažindinta su naujai išrinktais studentų atstovais – Senato nariais, pateikta išsami 2022 m. priėmimo į VDA studijas rezultatų apžvalga, patvirtintas VDA akademinės etikos kodeksas, VDA akademinės etikos komisijos veiklos nuostatai, VDA Emeritūros komisija ir Meno doktorantūros komitetai.

Po Senato posėdžio Kauno fakulteto dekanas prof. Jonas Audėjaitis supažindino Senato narius su fakulteto restauravimo darbų istorija ir apimtimi, pravedė turiningą ekskursiją po restauruotas VDA Kauno fakulteto patalpas.