Dominyka Gurskaitė
Kodėl mano pirštai vis dar lipnūs ir liežuvis vis neatsiplauna

Atidarymas: birželio 2 d. 18 val. galerijoje „5 malūnai“ (Malūnų g. 5, Vilnius)
Paroda veiks birželio 02 - liepos 07 d. 

Būtas laikas, kuomet pasaulis rodės kitas, veikė pagal kitas taisykles, o gal – taisyklių nebuvo
visai. Tarsi kvapas buvo kitoks, žvilgsnis į pasaulį toks alkanas ir betarpiškai priimtinas. Kada
tai baigėsi, nepastebimai nunyko, kodėl tai buvo taip neįvardijama, vaisku, idealizuota, tačiau
kartu – paprasta, kodėl dienos buvo tokios ilgos, kodėl mano pirštai vis dar lipnūs ir liežuvis vis
neatsiplauna po vaikystėje valgyto saldainio.

Pasivaikščiojimai vaikystės būsenoje ir kūryba, veikiama ilgesio dar kartą atrastiems žaislams,
išmestiems, atmintyje išlikusiems baldams, žmonėms. Kūryba virtusi kelione po būtąjį laiką,
prasidėjusi nuo smulkių praeities peržvalgų: senų, neišryškintų vaizdajuosčių, nuotraukų,
staltiesių ar suskilusių nepilnų servizų.
Kūryboje noriu išieškoti tai, kas mane jaudina, ką prisimenu, bet nebeturiu – fiksuoti piešinyje,
taip pasisavinti, „pasidaryti sau“, o vėliau, aprimus – pamiršti. (Re)konstruoju savo vaikystę:
gaudau jos fragmentus norėdama juos sulaikyti, pamirštus apmąstyti iš naujo, o neturimus –
sukurti. Siekiu nukelti į būtą laiką, per atsiminimus sukolektyvinti vaikystės patirtį gimusiesiems
naujajame tūkstantyje. Lyg ir niekas nepasikeitė, bet staiga viskas buvo kitaip.

Gyvenimas kieme, visą dieną statomi lėlių namai iki niekad taip ir neįvyksiančio žaidimo, tykiai
atimti žaislai, pirmos patirtos neteisybės, kreidelės ant asfalto, nenuilstantis takelis iki maisto
prekių parduotuvės ir niekad nuo lipnumo neatsiplaunančios rankos.
-
Paroda yra VDA Grafikos bakalauro studijų baigiamasis darbas, VDA baigiamųjų darbų parodos
„Graduation show" ir festivalio „Kultūros naktis“ programos dalis.

Kuratorė ir baigiamojo darbo vadovė: prof. Marija Marcelionytė-Paliukė