• Naujienlaiškis
 • Vilniuje

  Meno ir dizaino laboratorija gali naudotis visa VDA bendruomenė (studentai ir darbuotojai)

  • išklausę darbo saugos ir sveikatos, elektrosaugos kursus, kurie vyksta pavasario ir rudens semestro pradžioje
  • susipažinę su bendrosiomis įrangos ir aparatūros naudojimosi instrukcijomis
  • susipažinę su naudojamų cheminių medžiagų ir mišinių Saugos Duomenų Lapais
  • pasirašę darbo saugos ir sveikatos instruktavimo žurnale

  Dirbti laboratorijos patalpose ne darbo metu leidžiama tik gavus tos laboratorijos vedėjo leidimą, t.y. vedėjui pasirašius ant prašymo.


  Dizaino laboratorija

  Fotografijos ir medijos meno laboratorija

  Grafikos laboratorija

  Keramikos laboratorija

  Kostiumo laboratorija

  Monumentalistų laboratorija

  Restauravimo laboratorija

  Metalo laboratorija

  Tekstilės laboratorija

  Spaudos centras 

  Spaudos centru gali naudotis visa VDA bendruomenė, atsiskaitymas banko kortele.


  VDA meno ir dizaino laboratorijos direktorė Ilona Jokimienė
  Maironio g. 3, Vilnius
  Mob. 8 693 52422
  ​El. p. ilona.jokimiene@vda.lt