VDA Tarybos narių iš išorės ir iš VDA personalo rinkimai

VDA Tarybos narių iš išorės ir iš VDA personalo rinkimai vyks 2023 m. gruodžio 5 d. (antradienį) 9.00–16.00 val. Šiuos VDA Tarybos narius renka Akademinės bendruomenės nariai, išskyrus studentus. Rinkimų teisę turintys asmenys bus informuojami el. paštu. Biuletenius bus galima pildyti atvykus:

- Vilniaus fakulteto rinkėjams – Maironio g. 6, Gotikinė salė, Vilnius;

KANDIDATŲ Į VDA TARYBĄ IŠ IŠORĖS IR IŠ VDA PERSONALO SĄRAŠAS

KANDIDATAI, NEPRIKLAUSANTYS AKADEMIJOS PERSONALUI IR STUDENTAMS

- Interesų sritis – švietimas/aukštasis mokslas 
VENGRIS SAULIUS

- Interesų sritis – menas/kultūra 
ANTANAVIČIŪTĖ RASA
MIKUČIONYTĖ RITA
VALIUS SAULIUS

- Interesų sritis – verslas 
ORANTAS ALGIRDAS
SKAISGIRĖ SIMONA 
VARANAUSKAS RIMAS

KANDIDATAI, PRIKLAUSANTYS AKADEMIJOS PERSONALUI

Už kamieninio akademinio padalinio iškeltus kandidatus turi teisę balsuoti padalinyje dirbantys rinkėjai.

- Vilniaus fakultetas
BRUNDZA JUOZAS
MANDEIKA ALVYDAS
MICHELKEVIČIUS VYTAUTAS

Kandidatų gyvenimo aprašymus (CV) ir motyvacinius laiškus galite rasti VDA intranete.

VDA tarybos Padalinio rinkimų komisija