Kontaktai

Vilniaus fakulteto katedrų žemėlapis

Vilniaus fakulteto dekanatas

Maironio g. 6 | 202 kab.

Dekanas prof. Marius Pranas Šaliamoras

8 687 19 229

marius.saliamoras@vda.lt

Bakalauro studijų administratorė 
Vida Sinkevičienė

(8 5) 210 5432

vilniausfakultetas@vda.lt
vida.sinkeviciene@vda.lt

Magistrantūros studijų administratorė 
Irena Viederienė

(8 5) 210 5432 irena.viederiene@vda.lt
vilniausfakultetas@vda.lt

Architektūros katedra

Malūnų g. 5 | 415 kab.

Laikinai einanti katedros vedėjos
pareigas Aušra Siaurusaitytė Nekrošienė
(8 5) 210 5445  
Koordinatorė lekt. Dalia Rudokienė dalia.rudokiene@vda.lt

Dizaino katedra

Maironio g. 3 | 326 kab.

Laikinai einantis katedros vedėjo pareigas 
prof. Juozas Brundza
(8 5) 210 5476 juozas.brundza@vda.lt
Koordinatorė Aurelija Džiugaitė aurelija.dziugaite@vda.lt

Grafinio dizaino katedra

Maironio g. 3 | 314 kab.

Bendroji informacija (8 5) 210 0135 gdk@vda.lt
Vedėjas prof. Audrius Klimas audrius.klimas@vda.lt
Koordinatorė Asta Jackutė asta.jackute@vda.lt

Interjero dizaino katedra

Malūnų g. 5 | 532 kab.

Vedėjas doc. Rokas Kilčiauskas 8 612 31 109 rokas.kilciauskas@vda.lt
Koordinatorė Elena Černiauskaitė 8 610 96 346 elena.cerniauskaite@vda.lt

Mados dizaino katedra

Maironio g. 3 | 213, 214 kab.

Vedėja prof. dr. Renata Maldutienė 8 666 10 779 renata.maldutiene@vda.lt
Koordinatorė Agnetė Voverė (8 5 ) 210 5449 agnete.vovere@vda.lt

Dailės istorijos ir teorijos katedra

Maironio g. 6 | 228 kab.

Vedėja doc. dr. Rasa Butvilaitė (8 5) 210 5439 rasa.butvilaite@vda.lt
Koordinatorė Elena Sabataitytė dailetyra@vda.lt

Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedra

Maironio g. 3 | 428 kab.

Vedėjas doc. dr. Vytautas Michelkevičius (8 5) 210 5442 vytautas.michelkevicius@vda.lt
Koordinatorė Asta Valskienė asta.valskiene@vda.lt

Grafikos katedra

Malūnų g. 5 | 320

Vedėja prof. Marija Marcelionytė-Paliukė (8 5) 210 5437 marija.marcelionyte-paliuke@vda.lt
Koordinatorė Elena Grudzinskaitė elena.grudzinskaite@vda.lt

Keramikos katedra

Maironio g. 6 | 260 kab.

Bendroji informacija (8 5) 210 5447 keramika@vda.lt
Vedėja doc. Rasa Justaitė-Gecevičienė rasa.geceviciene@vda.lt
Koordinatorė Nida Kairienė nida.kairiene@vda.lt

Įvietinto meno ir scenografijos katedra

Maironio g. 4 | 340 kab.

Vedėjas doc. dr. Vygintas Orlovas (8 5) 210 5458 vygintas.orlovas@vda.lt
Koordinatorė Agnė Mackevičiūtė agne.mackeviciute@vda.lt

Restauravimo katedra

Maironio g. 6 | 208 kab.

Bendroji informacija 8 688 20 978 restauravimas@vda.lt
Vedėjas doc. Alvydas Mandeika alvydas.mandeika@vda.lt
Koordinatorė Rita Ženčienė

8 606 05 119

rita.zenciene@vda.lt

Piešimo katedra

Malūnų g. 5 | 212 kab.

Skulptūros katedra

Malūnų g. 5 | 210 kab.

Vedėjas prof. Antanas Šnaras (8 5) 210 5438 antanas.snaras@vda.lt
Koordinatorė Ona Juciūtė ona.juciute@vda.lt

Tapybos katedra

Maironio g. 6 | 307 kab.

Prof. Arvydas Šaltenis (8 5) 210 5436  
Koordinatorė Monika Radžiūnaitė monika.radziunaite@vda.lt
Koordinatorė Eglė Karpavičiūtė egle.karpaviciute@vda.lt

Tekstilės meno ir dizaino katedra

Malūnų g. 5 | 301, 302, 303 kab.

Bendroji informacija (8 5) 210 5446 tekstile@vda.lt
Vedėja doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė severija.kriauneviciene@vda.lt
Koordinatorė Eglė Bertašienė egle.bertasiene@vda.lt