RAMŪNĖ PRANCKEVIČIŪTĖ
ŽYDĖJIMAS

2023 07 18 – 08 28

Praeinant gyvenimo ciklus: vaikystės pavasarį, jaunystės vasarą, savo brandų rudenį ir išmintingą žiemą. Brendant irrenkant savo patirtis. Kiek suprantu, kiek randu, kiek pasiimu... Autorė 1995 m. baigė keramikos specialybę Vilniaus dailės akademijoje. Dirba kūrybinį darbą, dalyvauja bendrose parodose, simpoziumuose. Ši paroda – ketvirta personalinė. Šiuo metu reziduoja Anykščių menų inkubatoriuje- menų studijoje.

BLOOMING

Passing through the cycles of life: the spring of childhood, the summer of youth, the autumn of my maturity and the wise winter. Ripening and collecting my experiences. As much as I understand, as much as I find, as much as I take... Ramūnė Pranckevičiūtė graduated from the Vilnius Academy of Arts in 1995, Ceramics department. She is a ceramic artist, participating in joint events at exhibitions, symposia. This is the fourth personal exhibition of author. She is currently a resident at the Anykščiai Art Incubator- art studio.

ramune.keramika@gmail.com , +370 687 58296