PAULINA BRONISLAVA GIEDRAITYTĖ I APIE JAS

2023 10 02 – 11 10

Kurti apie moteris Lietuvos XX a. istorijoje mane paskatino tai, jog nuo mažens domėjausi įvairiomis nusipelniusiomis, žinomomis moterimis - dainininkėmis, aktorėmis, rašytojomis,  kurios ir lėmė dabartinės idėjos pasirinkimą. Darbas „Apie JAS“ skirtas moterims, kurios motyvuoja, įkvepia būti savimi, suteikia drąsos kurti ir domėtis jų menu toliau: fotografei Veronikai Šleivytei, poetei Janinai Degutytei, skristi troškusiai Antaninai Liorentaitei, krištolinio balso savininkei Beatričei Grincevičiūtei, Marijai Gimbutienei, tyrinėjusiai moters kaip žynės ir deivės egzistavimą, architektūros ritere vadinamai Elenai Nijolei Bučiūtei, suprojektavusiai Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą. Kiekvienai moteriai sukūriau simbolinį objektą, kuriame angobos raižymo būdu, dekolių pagalba sudėjau viską, kas man atrodė svarbu ir reikšminga, norint suprasti būtent tos moters gyvenimą, kūrybą ir profesijas.

VDA Keramikos bakalauro darbas

Vadovė doc. Jurgita Jasinskaitė

Paulina Bronislava Giedraitytė

,,Esu iš Joniškėlio miestelio Pasvalio rajone, 2013 m. baigiau Pasvalio muzikos mokyklos dailės skyrių, 2016 m. baigiau Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją. 2018 m. Vilniaus technologijų mokymo centre baigiau keramikos profesiją. 2022 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijau Keramikos bakalauro laipsnį. Dabar esu VDA antrame Keramikos magistro studijų kurse. Taip pat aktyviai dalyvauju įvairiuose keramikos studentų simpoziumuose Latvijoje, Lenkijoje ir žinoma Lietuvoje."