Simboliška, kad, pasitinkant devyniasdešimtąją Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakulteto (anuometės Telšių amatų mokyklos) sukaktį, drauge su bakalaurais išleista ir pirmoji magistrantų laida. Šiemet baigiamuosius darbus apsigynė ir diplomus atsiėmė penki Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos, šeši Dizaino studijų programos Baldų dizaino ir restauravimo specializacijos bakalaurantai bei dvi Taikomojo meno magistrantės.

Diplomų įteikimo šventės ceremonijoje dalyvavo ir absolventus sveikino VDA rektorė doc. Ieva Skauronė, prorektorė studijoms dr. Ieva Pleikienė, prof. Adomas Butrimas, VDA Telšių fakulteto dekanas doc. Ramūnas Banys, VDA Telšių fakulteto studijų programų vadovai ir dėstytojai.

Apie nepaprastai greitai prabėgusius studijų metus diplomų įteikimo dieną absolventai kalbėjo kaip apie vieną geriausių kažkada jų gyvenimuose nutikusių dalykų. Diplomuoti menininkai džiaugėsi įgyta patirtimi, dėkojo savo dėstytojams, padieniui tapusiais ne tik konsultantais, puikiais patarėjais, bet ir artimais bičiuliais.

Penkių bakalaurantų ir vienas magistro darbas įvertinti dešimtukais, trims iš jų skirti atžymėjimai už itin kūrybišką ir profesionalų darbų atlikimą. Su pagyrimu įvertintas Metalo meno ir juvelyrikos bakalaurantės Teklės Tudorakės baigiamasis bakalauro darbas kaukių kolekcija „NUO.SAVYBĖ“ (vad. doc. Beata Zdramytė) už asmeninės refleksijos konceptualumą, Dizaino studijų programos Baldų dizaino ir restauravimo specializacijos bakalaurantės Ievos Fridrikaitės darbas „Šilutės Hugo Šojaus muziejaus kredenso konservavimas ir restauravimas“ (vad. lekt. Bangutis Jonas Prapuolenis) už tyrimais grįstą profesionalumą. Jai už atliktą tiriamąją analizę baigiamajame darbe taip pat įteikta vardinė prof. Adomo Butrimo stipendija, kurią perdavė pats stipendijos steigėjas. Taikomojo meno studijų programos magistrantės Ievos Grigienės darbas „Atviras žiedas“ (kūrybinis projektas) ir teorinė darbo dalis „Atviras žiedas. Neužbaigtumo estetika šiuolaikinėje juvelyrikoje“ (vad. prof. Laima Kėrienė, doc.dr. Liepa Griciūtė-Šverebienė) atžymėtas už konceptualų amato įprasminimą.

VDA Telšių fakultete 2019 metais akredituota ir pradėta vykdyti magistrantūros Taikomojo meno programa. Šiais metais magistro darbus apgynė pirmosios absolventės Ieva Grigienė ir Giedrė Šeputienė.

Mokykla stiebiasi: nors studentų skaičius, lyginant su tarpukario amatų mokykla ir taikomosios dailės technikumu sovietmetyje, ženkliai sumažėjo, bet auga profesionaliojo meno kokybės atžvilgiu. Jei ilgus dešimtmečius Telšiuose buvo rengiami kvalifikuoti amatininkai ir taikomosios dailės specialistai – juvelyrai, kalviai, baldžiai, keramikai, tekstilininkės, akmens apdirbėjai, gaminio dizaineriai, tai nuo 1998 metų, įtraukus mokyklą į Vilniaus dailės akademijos struktūrą kaip padalinį, čia jau vykdomos universitetinės bakalauro ir magistro studijos.

Taikomojo meno magistro studijų programos vadovė prof. Laima Kėrienė.

Šiuo metu VDA Telšių fakultete galima studijuoti Dizaino (su baldų specializacija), Taikomosios skulptūros, Metalo meno ir juvelyrikos bakalauro, Meninių baldų restauravimo, Meninių dirbinių restauravimo ir Taikomojo meno magistro studijų programas.