• Naujienlaiškis
 • Dėstytojai

  Kolektyvas

  Metams einant, Dizaino katedroje ir Grafinio dizaino studijų programoje susiformavo darnus, draugiškas ir atviras dėstytojų kolektyvas. Visi dėstytojai yra ne tik pripažinti dizaineriai ir savo srities specialistai, praktiškai dirbantys grafinio dizaino plotmėje, bet ir darbui akademijoje pasišventę žmonės, daug jėgų skiriantys nuosekliam studijų programos tobulinimui, o savo turimas žinias ir sukauptą patirtį nukreipiantys naujų grafinio dizaino specialistų ugdymui. Be pastovaus katedros kolektyvo, atskirus dalykus studijų programoje taip pat dėsto kviestiniai dėstytojai — išskirtinę patirtį savo srityje turintys praktikai ir siauro profilio, bet gilių žinių, specialistai. Pagrindinė mūsų siekiamybė — išskirtinė studijų kokybė, nuosekli, įvairiapusė studijų programa ir darnus, kompetetingas kolektyvas.

  Prof. Virgilijus Trakimavičius

  Dėstytojas
  VDA Kauno fakulteto Dizaino katedros vedėjas

  Prof. Saulius J. Jarašius

  Dėstytojas
  VDA Kauno fakulteto Dizaino studijų programos vadovas
   

  Doc. Rita Brakauskaitė

  Dėstytoja
  VDA Kauno fakulteto Grafinio dizaino studijų programos vadovė

  Lekt. Laimutė Varkalaitė

  Dėstytoja