Fotografija ir medijos menas

 

 

Profesorius Alvydas Lukys

Vadovauja magistrų ir doktorantų studijoms.


Alvydas Lukys (g. 1958) Šiauliuose. 1977 baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą. 1984 - Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas). Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos fotomenininkų sąjungą. Nuo 1990 dėsto Vilniaus dailės akademijoje, ir yra vienas iš Fotografijos ir videomeno specialybės kūrėjų. 1998 išrinktas Fotografijos ir medijos meno katedros vedėju. Meninėje kūryboje dažnaiusiai naudojasi fotografijos technikomis. Darbams būdingos minimalistinės priemonės ir tipologinis metodas. Temos gimsta iš domėjimosi kultūros antropologija, todėl dominuoja įvairios kultūros apraiškos, žmogaus veiklos pėdsakai. 2018 A. Lukiui už fotografijų ciklus KRIKŠTAI (1988/1998/2018) ir DAIKTAI IŠ JŪROS (1988-1992) buvo skirta Neringos savivaldybės Mero premija, pažymint indėlį į Kuršių nerijos vardo sklaidą profesionalaus meno lauke.


Kūrybinė praktika ir teorija

Vadovavimas individualioms studijoms. Pagal studento poreikius, pasirenkamų temų pobūdį siūlomas teorinis pagrindas gilesnėms temos studijoms. Aptarinėjami galimi praktinės realizacijos būdai, diskutuojami pateikti eskizai, daromos nuorodos į alternatyvius sprendimus, siekiama aiškios temos ir sprendimo būdų artikuliacijos.


Kūrybinė veikla. Kūrybos pavyzdžiai