Dizaino krypties doktorantūra

Privalomi dalykai

Meninio tyrimo metodai Dėst. doc. Julijonas Urbonas
Meno projekto rengimo seminaras Dėstytojų grupė
Research as Praxis Dėst. prof. dr. Marquard Smith

Bendrųjų kompetencijų ugdymas

 
Rašymo dirbtuvės menininkams-tyrėjams Dėst. doc. dr. Gabrielė Labanauskaitė
Universitetinė didaktika Dėst. dr. Daiva Lepaitė, dr. Lilija Duoblienė 

Laisvai pasirenkami dalykai
​(Kultūros studijos)

Atminties kultūra Dėst. prof. dr. Giedrė Mickūnaitė
Kino naratologija ir jos kritika Dėst. prof. dr. Natalija Arlauskaitė
Kultūros sociologija Dėst. prof. dr. Artūras Tereškinas 
Kultūros politika Dėst. dr. Skaidra Trilupaitytė
Šiuolaikinės meno filosofijos problemos Dėst. prof. dr. Kristupas Sabolius
Šiuolaikinės vaizduotės teorijos Dėst. prof. dr. Kristupas Sabolius

Laisvai pasirenkami dalykai
​(Dailės, dizaino ir architektūros istorija, teorija ir kritika)

Atvaizdo antropologijos iššūkis: praeities ir dabarties vizualumo tyrimai Dėst. dr. Tojana Račiūnaitė
Fotografijos istorija ir teorija Dėst. prof. dr. Agnė Narušytė
Kritinis dizainas Dėst. doc. Julijonas Urbonas
Šiuolaikinis menas ir bendradarbiavimo strategijos Dėst. dr. Lina Michelkevičė
Teorijos praktika ir praktikos teorija meniniame tyrime Dėst. prof. dr. Vytautas Michelkevičius
Ilgasis XIX amžius: vizualiojo meno transformacijos Dėst. prof. dr. Helmutas Šabasevičius
Naujos valstybės dailės tapsmo kolizijos: Lietuva, 1900–1939                                  Dėst. prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė