Siekiama išugdyti menininkus, gebančius profesionaliai, kūrybingai naudotis konceptualaus ir funkcinio grafikos meno technologijų bei raiškos galimybėmis. Programa atskleidžia grafikos kaip savarankiškos, multidiscipliniškos meno srities, o taip pat lanksčios vizualinės komunikacijos priemonės savybes. 
Profesionalios grafikos meno žinios pritaikomos plačiai. Grafikos menininkai kuria estampus, dalyvauja meno parodose Lietuvoje ir užsienyje realizuodami interdiscipliniškus kūrybinius projektus, dirba leidybos, vizualinės komunikacijos srityse, iliustruoja knygas, kuria plakatus, vizualųjį meninį įvaizdį ir pan. 
Specialybės studijos aprėpia technologijų, konceptualumo, socialumo aspektus. Atskleidžiami klasikiniai, eksperimentiniai, interdiscipliniški kūrybos metodai, grafikos meno apraiškos visuomeninės komunikacijos priemonėse, praktiniai grafinio, fotografinio, mišrios prigimties vaizdo panaudojimo aspektai estampo, knygos, plakato, iliustracijos, kaligrafijos, tipografikos, skaitmeninio meno srityse. 
Studentų sostinėje Kaune lengva įsilieti į gyvą studentų bendruomenę, o stiprios grafikos meno tradicijos šiame mieste sukūrė puikias sąlygas studijuoti betarpiškai bendraujant su pripažintais šios ir gretutinių sričių (pvz., fotografijos) menininkais ir teoretikais, tapti bendrų kūrybinių procesų dalyviais.
Programos absolventai dalyvauja meno parodose Lietuvoje ir užsienyje realizuodami interdiscipliniškus kūrybinius projektus, geba profesionaliai dirbti leidybos, vizualinės komunikacijos, iliustracijos, meninio plakato ir kitose kūrybinių industrijų srityse.