2019 m. vasarą projekte „Message on the Wall", vykusiame Tartu (Estijoje), šeši Taikomosios grafikos meno kūrėjai savo mintis piešinio ant sienos pavidalu padovanojo Tartu miestui.

TAKI2020 projektas – tai šių metų atsakas ir tąsa tam, kas įvyko Tartu. Projekto dalyviai buvo pakviesti vaizdais nagrinėti kas galėtų tapti dovana Kaunui. Šių metų rudenį vyko intensyvus kūrybos procesas, kuris apimė tiek kūrybines dirbtuves su Taikomosios grafikos trečio kurso studentais, tiek virtualų bendradarbiavimą su užsienio universitetais bei menininkais.

Projekto rezultatai bus eksponuojami nuo gruodžio 21 d. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete (Muitinės g. 4).

Dovana Kaunui –  ……………. iš muzikinio teatro

Vieną vėlyvą rudenio vakarą mama su sūnumi atvyko į Nacionalinį Kauno muzikinį teatrą. Jie ruošėsi pamatyti operą pavadinimu „Traviata“, kadangi vaikas nepaprastai anksti pradėjo rodyti neįprastą susidomėjimą šiuo žanru… Tai buvo pirmoji opera, parodyta muzikiniame teatre nuo pat jo įkūrimo. Ir pagrindinį Alfredo vaidmenį atliko teatro įkūrėjas. Berniukas į teatrą atsinešė mėlyną krokodilą, kurį jis vadino Kipu. Retai kada išsiskirdavo su šiuo žaislu. Pakeliui į rūbinę stovėjo kreminės spalvos fortepijonas, priklausęs garsiam kultūros veikėjui Kiprui Petrauskui. Motina paėmė judviejų švarkus, norėdama juos palikti rūbinėje, ir paprašė vaiko likti šalia instrumento, kad vėliau galėtų jį lengvai rasti. Berniukas iš smalsumo minkė istorinio fortepijono klavišus, ir vaikščiodamas aplink fortepijoną stebėjosi, kaip masyvi medinė dėžutė padarė garsą. Suskambo paskutinis skambutis, kviečiantis į salę ir motina skubino vaiką užimti savo vietas auditorijoje. Pasibaigus operai mama ir vaikas paliko teatrą kupini įspūdžių, kad berniukas net mylimą žaislą paliko rūbinėje ... Mėlynasis krokodilas Kipas liko gulėti ant fortepijono, kol paskutinis žmogus išėjo iš teatro. Išjungė visas šviesas, teatro patalpa liko apšviesta tik blankia išėjimo ženklo šviesa. Tada ir prasidėjo keisti dalykai...

A gift to Kaunas – The ……………. Of the Musical Theatre

One late Autumn evening the mother brought her son to the National Musical Theatre of Kaunas. They went to see an opera called ”Traviata“ since the child showed unusual fondness of operas from a young age... It was the first opera shown in the Musical Theatre since its establishment and the main role of Alfred was played by the founder of the theatre. The boy was carrying his blue crocodile who he named Kip together with him since he rarely ever parted ways with the toy. On their way to the cloakroom stood a cream-coloured forte-piano which belonged to a famous cultural figure Kipras Petrauskas. The mother took both of their jackets to be placed in the cloakroom and asked him to stay near the instrument, so she could find him later. The boy, out of curiosity started pushing the keys of the historical forte-piano, and wandering around it, puzzled how the massive wooden box made sound. The last bell rang and the mother rushed her child to take their seats in the main auditorium. After the opera the mother and child left the theatre having so many impressions on their heads that the boy even left his beloved toy in the cloakroom… Blue crocodile Kip left on the forte-piano until the last person left the theatre, turning all of the lights off and leaving the room illuminated only by the dim light of the exit sign. That is when strange things started to happen…

Autoriai/authors – Jonas Vaikšnoras, Miglė Stančiauskaitė.

Dovana Kaunui – troleibuse?

Tai pasakojimas apie būtybės, dažnai sutinkamos lietuvių mitologijoje ir pasakose – žalčio kelionę. Gyvatė keliauja į Kauną paskui save tempdama debesis. Vos pasiekęs autobusų stotelę Kaune, žaltys apsiveja aplink troleibusą, paleidžia debesis ir jie išsisklaido – tai atskleidžia dovaną mūsų miestui. Kokia dovana slepiasi už troleibuso durų?

A gift for Kaunas – in the trolleybus?

It’s a story about a journey of a grass-snake, which is a creature often found in Lithuanian mythology and fairytales. The snake is pulling clouds and travelling to Kaunas. As soon as it reaches the bus stop in Kaunas, it revels itself around the trolleybus and the clouds start to disappear, revealing a gift to our city. So what gift is hiding behind the trolleybus door?

Autorės/authors – Elona Čečytė, Gabija Vaicekauskaitė.

Dovana Kaunui - šviesa?

Mažas šviesos kamuolys nukrenta į Kauną. Besiblaškydamas mieste, jis pamato tamsų langą gatvėje, pilnoje šviesų. Užlipęs ant palangės, pamato du žmones, kurių nuolatiniai ginčai užgožė laimę, kuria jie dalijosi. Švieselė padeda jiems prisiminti meilę ir žmonės ją pagaliau pastebi. Atsidaro langas, įleidžiantis mažą šviesos kamuolį atgal. Kai jis atsisuka, mato...

A gift for Kaunas – a light?

A small ball of light falls into the city. As he wanders around he sees a dark window in a street full of lights. After climbing up the window sill, the ball of light sees a couple who‘s constant arguing has diminished the love and happiness that they used to share. Our light creature unites them and is seen sitting outside in the rain. His efforts weren‘t useless though, because the window opens to let him back in. As he turns around, he sees... 

Autorės/authors – Aistė Ašmontaitė, Aistė Senkevičiūtė, Gabrielė Domarkaitė.

Tarptautinis projektas TAKI2020: Projektą remia ,,Kaunas auga“, ,,Iniciatyvos Kaunui“.