Interjero dizainas | Bakalauro studijos | Kaunas

Interjero specialistų rengimas VDA Kauno fakultete turi gilias šaknis, siekiančias dar tarpukario Kauną, kuris tuo metu buvo tapęs laikinąja sostine ir pagrindiniu lietuvybės projektavimo centru. To meto dailininkai-architektai šiuolaikinei kartai paliko nemažai iki šiol nesunaikintų tarpukario interjero pavyzdžių, iš kurių galima ir mokytis, ir semtis kūrybinių idėjų.

Naujai Kauno fakultete pradedamos vykdyti Interjero dizaino studijų programos siekis yra išugdyti interjero dizaino specialistą, gebanti realizuoti savo idėjas tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje rinkoje, atrasti dermę tarp funkcionalumo ir modernaus estetinio vaizdo, gerbiantį interjero dizaino tradicijas bei palikimą ir kuriantį modernybę.

Studijų programa Interjero dizainas pagrįsta dailės, architektūros, inžinerinių bei humanitarinių dalykų sąsaja. Platus studijuojamų dalykų spektras garantuoja ne tik aukštą profesinę būsimųjų interjero dizainerių kvalifikaciją, bet ir visapusišką asmenybės sklaidą. Sėkmingai profesinei interjero specialisto veiklai ne mažiau nei specialybiniai įgūdžiai turi įtakos gebėjimas bendrauti su užsakovu, platus akiratis, leidžiantis suvokti visą potencialių poreikių spektro įvairovę, socialinės komunikacijos įgūdžiai. Specialybėje, kurioje menas persipina su technologijomis ir psichologija, svarbios ne tik techninės žinios, bet ir išlavintas intuityvusis pradas – tą laiduoja didelis meno disciplinoms programoje skiriamas dėmesys.

Studijų metu įsisavinti architektūrinio projektavimo pagrindai, įgyti solidūs komponavimo įgūdžiai, išsami pažintis su spalvų teorija, žinios apšvietimo srityje, taip pat pažintis su konstrukcijomis, namo inžinerinėmis technologijomis leidžia bakalaurui savarankiškai spręsti sudėtingus interjerinius uždavinius bei dalyvauti kolektyviniame projektavimo procese. Tą laiduoja gebėjimas skaityti brėžiniuose pateiktą įvairialypę informaciją, kompiuterinio projektavimo metodų ir technikos įvaldymas, pakankamas informacijos apie įvairiausius produktus, medžiagas ir technologijas kiekis.

Įgytas humanitarinių – dailės istorijos, filosofijos, ekologijos, paminklosaugos, kraštovaizdžio tvarkymo pagrindų, - žinių bagažas bei pažintis su specialybės veiklą reglamentuojančiais normatyvais, taisyklėmis, situacija rinkoje, taipogi socialinės komunikacijos pagrindai, sudaro galimybes visapusiškai augti plataus akiračio savarankiškai kūrybinei asmenybei, gebančiai kūrybiškai, kvalifikuotai ir savo jėgomis spręsti jaunam specialistui keliamus uždavinius.

Šiuos uždavinius padės pasiekti profesionalus dėstytojų, žymių, aktyviai interjerus kuriančių architektų bei dizainerių, kolektyvas.