Interjero dizainas | Bakalauro studijos | Kaunas

Istorija

VDA Kauno fakulteto Dizaino katedros užuomazgos siekia 1959 m., kai miesto aukštasis meninis mokymas buvo pradėtas orientuoti taikomosios ir pramonės dailės link. Tuo metu žodis "dizainas" buvo uždraustas. Kiek vėliau tuometinio Vilniaus dailės instituto Kauno padalinyje įkurta interjero ir įrenginių katedra. Devintajame dešimtmetyje po įvairių pertvarkymų Pramonės dailės fakultete organizuota Gamybinės aplinkos katedra. Tik valstybės atgimimo dėka buvo galima organizuoti Architektūros ir dizaino katedrą. Tuometinio instituto rektoriaus V. Palio iniciatyva dizaineriai N. Zovė (1947†2009) ir J. Venckūnas paruošė dizaino katedros programos koncepciją.

VDA Senato 1996 m. birželio 6 d. nutarimu VDA Kauno dailės instituto Architektūros ir dizaino katedra reorganizuota į savarankiškas katedras: Architektūros katedrą ir Dizaino katedrą. Studijų programos nuo pat katedros įkūrimo pradžios buvo tobulinamos išstudijavus Suomijos, Olandijos, Italijos, JAV aukštųjų mokyklų patirtį dizaino srityje. Kauno mieste susiformavo vienas optimaliausių šios specialybės mokymo variantų.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. VDA Senato nutarimu reorganizavus Kauno fakulteto Interjero dizaino katedrą ir Architektūros katedrą jas sujungiant į Architektūros katedrą, joje toliau vykdomos šios studijų programos: Interjero dizaino bakalauro studijų programa, Vientisųjų studijų architektūros programa ir Architektūros magistrantūros studijų programa.