Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Klaipėda

Doc. Dr. Tomas Kiauka

Dėstomi studijų krypties dalykai: FILOSOFIJOS IR MENO TEORIJOS ĮVADAS; ESTETIKA IR MENO FILOSOFIJA; MODERNIOJI KULTŪRA IR MENAS; VIZUALIOSIOS KULTŪROS STUDIJŲ ĮVADAS.

Tomas Kiauka studijavo teologiją ir filosofiją Erlangeno (1993-1997) ir Heidelbergo (1997-2000) Universitetuose. 2005 Heidelbergo universitete T. Kiauka apgynė daktaro disertaciją Zeit und Theologie. Philosopisch-theologische Studien zum Problem Zeit. Nuo 2009 m. dirbo vyresniojo mokslo darbuotojo pareigose Klaipėdos Universiteto Evangeliškosios Teologijos Centre. 2014 m. šis centras buvo prijungtas prie Klaipėdos Universiteto Baltijos regionio istorijos ir archiologijos instituto. Nuo 2011 m. Humanitarinių mokslų daktaras T. Kiauka dėsto Vilniaus Dailės akademijos Klaipėdos fakultete. 

Pagal „Gastseminar“ programą veda seminarus Hannoverio universitete. 
Kartu su Heidelbergo universiteto prof. W. Haerle sudarė, išvertė ir parašė įvadinę studiją knygai „Dievo pėdsakais. XIX – XX a. evangeliškosios teologijos antologija.“

T. Kiauka rašo eseistinius tekstus, yra leidinio „Kultūros barai“ redkolegijos (2008-2013) ir PEN klubo narys. 

T. Kiaukos mokslinių tyrimų interesas artikuliuojasi tarpdisciplininiuose religijos, filosofijos ir meno kontekstuose ir jų tarpusavio sąveikose: religijos ir meno filosofija, žmogaus tapatybės problematika globalizuotame ir medijizuotame pasaulyje, Rytų Prūsijos kultūrinė atmintis ir šiuolaikinė humanitarikos mokslo situacija.

T. Kiauka gyvena ir dirba Vilniuje bei Klaipėdoje.