Konkursas katedros vedėjo vietai užimti

Asmuo, pretenduojantis į katedros vedėjo pareigas iki 2021 balandžio 25 d. VDA Kauno fakulteto dekano pavaduotojai personalui pateikia šiuos dokumentus:

-prašymą VDA rektoriui leisti dalyvauti atrankoje į katedros vedėjo pareigas;
-gyvenimo aprašymą (CV);
-savo siūlomą katedros veiklos 5 metų programą VDA strategijos kontekste.

Katedros vedėju gali būti skiriamas VDA akademinio personalo narys atitinkantis šiuos reikalavimus:
1. turi vadybinio darbo patirties.
2. vykdo aktyvią veiklą įgyvendinant Akademijos misiją.
3. geba formuluoti ir įgyvendinti katedros akademinės veiklos kryptis.
4. turi gerus akademinės ir meninės arba mokslinės veiklos valdymo įgūdžius.
5. turi akademinės veiklos ir meninių arba mokslinių projektų vykdymo patirties.
6. turi tarptautinio akademinio bendradarbiavimo patirties.
7. moka anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
8. yra nepriekaištingos reputacijos (kaip tai apibrėžta LR mokslo ir studijų įstatyme).
 

(Vilniaus dailės akademijos Katedrų nuostatai, VDA Senato 2020-12-09 nutarimas Nr. S-2020-7/31).