Dizainas | Bakalauro studijos | Kaunas

Istorija

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dizaino katedros užuomazgos siekia 1959 m., kai miesto aukštasis meninis mokymas buvo pradėtas orientuoti taikomosios ir pramonės dailės link. Tuo metu žodis „dizainas" buvo uždraustas. Kiek vėliau tuometinio Vilniaus dailės instituto Kauno padalinyje įkurta interjero ir įrenginių katedra. Devintajame dešimtmetyje, po įvairių pertvarkymų, Pramonės dailės fakultete organizuota Gamybinės aplinkos katedra. Ir tik valstybės atgimimo dėka buvo galima organizuoti Architektūros ir dizaino katedrą. Tuometinio instituto rektoriaus V. Palio iniciatyva dizaineriai N. Zovė (1947 †2009) ir J. Venckūnas paruošė dizaino katedros programos koncepciją.

VDA Senato 1996 m. birželio 6 d. nutarimu VDA KDI Architektūros ir dizaino katedra reorganizuota į savarankiškas katedras: Architektūros katedrą ir Dizaino katedrą. Studijų programos nuo pat katedros įkūrimo pradžios buvo tobulinamos išstudijavus Suomijos, Olandijos, Italijos, JAV aukštųjų mokyklų patirtį dizaino srityje. Kauno mieste susiformavo vienas optimaliausių šios specialybės mokymo variantų.

Kauno fakulteto Dizaino katedra turi gilias pramoninio ir grafinio dizaino specialistų rengimo tradicijas. Nuo 2016 m. sausio 1 d. vykdomų studijų programų pagrindu, Dizaino katedra reorganizuota į dvi naujas katedras - Pramoninio dizaino ir Grafinio dizaino. Nuo 2021 m. kovo 1 d. VDA Senato nutarimu reorganizavus Kauno fakulteto Grafinio dizaino katedrą ir Dizaino katedrą jas sujungiant į Dizaino katedrą, joje toliau vykdomos šios studijų programos: Grafinio dizaino bakalauro studijų programa, Dizaino bakalauro studijų programa, Grafinio dizaino magistrantūros studijų programa ir Dizaino magistrantūros studijų programa.

Dizainas – tai studijų programa, kurios tikslas ugdyti gaminių dizainerius, gebančius kurti inovatyvius bei konkurencingus gaminius, aplinkos, erdvinius dizaino objektus; gebančius savarankiškai planuoti, organizuoti ir kūrybiškai vykdyti projektinę veiklą bei profesionaliai pristatyti kūrybinės veiklos rezultatus; dirbti komandoje su įvairių sričių specialistais; analizuoti ir kritiškai vertinti vietinės ir tarptautinės aplinkos galimybes, reaguoti į pokyčius bei kurti naujas dizaino kryptis ir tendencijas; aktyviai dalyvauti kūrybinėse industrijose, socialinėse bei kultūrinėse dizaino iniciatyvose. Studijų metu vykdomi projektai bendradarbiaujant su verslo, pramonės, socialiniais partneriais.

Į pirmą kursą įstoję studentai pirmaisiais studijų metais išklauso bendrųjų dailės dalykų ir dizaino pagrindų paskaitas, o nuo antro kurso gilina pasirinktos specialybės žinias. Dizaino programoje studijuojamas daiktinės aplinkos (baldų, šviestuvų, buitinės įrangos, transporto priemonių ir kitų pramonės objektų) dizainas. Dizaino katedra bendradarbiauja su užsienio aukštosiomis mokyklomis, vykdo studijų mainų programas, todėl studentai turi galimybę tobulintis užsienio aukštosiose universitetinėse mokyklose. Studentų darbai nuolat pristatomi tarptautiniuose konkursuose ir parodose. Stiprėjantys ryšiai su gamintojais suteikia galimybę parengti gamybai ir rinkoje realizuoti daugelį kursinių ir diplominių projektų.